Publicerad 2017-01-26

Rapport från Kultur- och fritidsnämnden 26 januari

Matchavgifter på arenan och basketfestival på Stortorget. Här är några av besluten som togs på Kultur- och fritidsnämndens sammanträde under torsdagen.

Avgifter för elitseriespel på arenan justeras

När Östersunds FK avancerade till Allsvenskan ökade också kommunens kostnader vid matcher på Jämtkraft arena. Matcher med upptill 8 000 personer på läktarna innebär högre driftkostnader än vid matcher med publik på runt 3 000 personer. Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en översyn och tagit fram ett förslag till justering av matchavgiften med utgångspunkt från de faktiska kostnader som uppstår. Se tabell nedan.

Baserat på kostnaderna för allvenska matcher under 2016 justerar Kultur- och fritidsnämnden avgifterna för säsongen 2017 till 28 580 kronor per match. I denna avgift ingår endast redovisade kostnader som uppstår vid matchtillfället, det handlar inte om att uppnå full kostnadstäckning utan endast att få täckning för de merkostnader som uppstår för kommunen.

Vid ÖFK:s cupmatcher, vänskapsmatcher och liknande kommer matchavgiften att beräknas utifrån respektive match.

Kultur- och fritidsförvaltningen får också i uppdrag att inför säsongen 2018 ta fram ett förslag på en avgiftsmodell med en fast avgift för elitserieverksamhet.

Kostnader för elitseriespel på arenan

Nedan redovisas kostnader, angett i kronor, som uppstår vid matchtillfällen vid föreningen ÖFK:s elitseriespel på Jämtkraft arena:

Kostnader

2015 (Superettan)

2016 (Allsvenskan)

Planavgift, A-plan

4 900

4 900

Planavgift, B-plan

3 710

3 710

Lounge

3 500

3 500

Vaktmästare

4 200

6 930

Städ/sopor

4 000

6 160

El/kiosker

0

200

TV-belysning

740

900

Extra inför/efter matcher

0

2 280

Summa

21 050

28 580

Årlig basketfestival på Stortorget

KFUM Jämtland BBK får 100 000 kronor i bidrag för att utveckla en årligt återkommande basketfestival på Stortorget i Östersund med start sommaren 2017. Festivalen, som ska arrangeras varje sommar till och med 2019, riktar sig till en bred målgrupp och är tänkt att ge positiva effekter för samhälle och näringsliv.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-01-26

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen