Publicerad 2017-02-01

Utredning om fritidsområde ”försvann” – kommunen ber om ursäkt

Våren 2014 beslutade Östersunds kommun att enligt ett medborgarförslag utreda en utveckling av ett fritidsområde i Lit. Sedan dess har inget hänt i fallet.
– Även om jag inte har historiken, då beslutet togs innan jag började i kommunen, kan jag ju konstatera att vi inte gjort vad vi ska och det är inte ok att kommunen inte hanterat detta tidigare, säger kommundirektören Anders Wennerberg.

Två ungdomar skissar och sätter upp post it-lappar på en tavla

Östersunds kommun genomförde dialogmöten, så kallade Open Space, med Lits ungdomar i höstas. (Bilden är tagen vid ett annat tillfälle)

I medborgarförslaget som lämnades in 2013 föreslog Dan Nilsson att området för den avvecklade återvinningsstationen i sydvästra Lit skulle omvandlas till en naturpark.

Östersunds kommun beslutade att starta en utredning men sedan hände inget mer.

Förslaget har aktualiserats i samband med debatten om bygglov för Attefallshus i Lit och kommunens företrädare har uppmärksammats på den utlovade utredningen som aldrig blev av.

– Det politiska beslutet är taget sedan länge och jag har nu givit mina tjänstemän i uppdrag att snarast utreda och lämna ett förslag. Det ska vara klart senast 31 maj, säger Anders Wennerberg.

Tillsammans med ungdomarna

– Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde under hösten dialogmöten, så kallade Open Space, med ungdomarna i Lit. De har där själva fått ta fram och prioritera vad de vill ska hända i Lit. Det arbetet kommer att redovisas tillbaka till dem inom kort, via skolan, och därefter tas med i uppdraget. Vi kommer alltså att bland annat utgå från ungdomarnas egna önskemål och titta på hela Lit, inte bara den omtalade marken i medborgarförslaget, säger Anders Wennerberg.

– Jag kan bara beklaga att detta inte gjorts tidigare, men kan också lova att vi nu kommer att ta ett större grepp om aktiviteter i Lit och vi gör det tillsammans med ungdomarna.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-02-01

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen