Publicerad 2017-02-02

Kraftsamling för att ta emot utskrivningsklara från sjukhuset

Inför 2017 har Vård- och omsorgsförvaltningen avsatt extra resurser för att patienter ska kunna lämna sjukhuset så fort de är utskrivningsklara. Det handlar om att snabbt kunna erbjuda den omvårdnad och trygghet som medborgarna behöver efter sjukhusvistelsen.

Susanne Hoflin från Östersunds kommun (till höger på bilden) och Anette Lindberg från Regionen har ett nära samarbete för att se över hur utskrivningsklara snabbt kan få det stöd de behöver för att kunna lämna sjukhuset.

Att patienter blir kvar på sjukhuset när de betraktas som medicinskt färdigbehandlade är ett problem som förekommer i hela landet - och som media rapporterar om med jämna mellanrum.

Nu kraftsamlar Östersunds kommun för att hitta långsiktiga lösningar. Bland annat anställer man fem nya distriktssktöterskor inom hemtjänsten för att säkra upp en trygg hemgång för medborgare med omfattande medicinska behov. På så sätt kan fler återvända direkt hem utan korttidsvistelse.

- Från första april öppnar vi också en ny korttidsvistelse med fyra till fem platser. Den blir anspassad för yngre personer med stort behov av stöd, berättar Susanne Hoflin på Vård- och omsorgsförvaltningen.

Projekt ser över många områden

I vanliga fall arbetar Susanne som kommunens Medicinskt ansvarige sjuksköterska. Men under 2017 leder hon ett projekt med fokus på hur man snabbare ska kunna erbjuda varje kommuninvånare den omvårdnad och trygghet som krävs för att hen ska kunna skrivas ut från sjukhuset.

Det handlar även om att se på trygghetslösningar i hemmet med målet att undvika sjukhusinläggningar där det medicinska och sociala bäst kan tillgodoses i den enskildes hem. Ledorden för projektet lyder: "Jag får den vård och omsorg jag behöver, när jag behöver det och där jag behöver det".

Vad ser då Susanne för långsiktiga lösningar?

- Bland annat ska vi se över korttidsvistelsen så att de som kommer dit snabbt får så bra rehabilitering som möjligt. Det leder till att de snabbare kan återvända hem, förklarar hon.

Det finns flera andra områden som ska genomlysas i projektet, berättar Susanne och ger några exempel;

- Det går att förkorta tiden från beslut om bostadsanpassning till dess att bostaden är anpassad för de nya behoven. Likaså går det att snabba på tiden det tar när personer behöver god man för att sedan få hjälp med ansökan till särskilt boende. Allt sådant är faktorer som bidrar till att kommunens korttidsplatser snabbare blir tillgängliga.

Nära samarbete med Regionen

Kommunen har länge samarbetat med Regionen på olika nivåer för att lösa problemen som uppstår med utskrivningsklara, som blir kvar på sjukhuset.

- Det är ett gemensamt problem som kräver gemensamma lösningar, understryker Susanne Hoflin

Hon träffar regelbundet Anette Lindberg projektledare på Region Jämtland Härjedalen.

- Vi arbetar tillsammans med alla kommuner i regionen för att hitta lösningar, berättar Anette.

- Dessutom behöver vi se över ansvar och rutiner inför en lagändring som troligen träder i kraft 1 januari 2018 - "Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

- Syftet med lagändringen är just att patienter som inte längre har behov av sjukhusets resurser så snart som möjligt ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt, säger Anette Lindberg.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-02-02

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen