Publicerad 2017-02-02

Östersunds kommun förtydligar efter medias uppgifter om modulhusen i Lit och Brunflo

Den senaste tiden har lokala media lyft frågan om kostnaderna för modulhusen som byggs i Lit Respektive Brunflo. Därför vill Östersunds kommun än en gång förtydliga bakgrunden till bygget av modulhus.

Klicka här för att se viktiga händelser under flyktingkrisen

Syftet var att använda modulhusen till HVB-hem för ensamkommande barn då flyktingströmmen till Sverige ökade kraftigt hösten 2015. Klicka gärna på bilden till höger för att se viktiga händelser och beslut.

Humanitära skäl
Hösten 2015 kom tusentals ensamkommande barn och vuxna till Sverige. De hade flytt från bland annat Syrien. Östersunds kommun tog sitt ansvar och startade upp sin krisledning för att på snabbast möjliga sätt hjälpa de flyktingar som kom till oss.

Många av barnen kom till Östersund oanmälda, eller anvisades av Migrationsverket hit. Det var ingen normal situation.

Modulhusen köptes in i november 2015 för 2,9 miljoner för att hitta en lösning på var dessa människor skulle bo och tas om hand. Prognoserna på hur många fler som skulle anlända talade om att behovet var fortsatt mycket stort framåt i tiden.

Modulerna stod uppställda, delvis oskyddade, på en uppställningsplats inne på Vällstatippens område i Stockholm. Det området är avsett för just uthyrning för uppställning -inte som det antytts i media, på soptippen.

Priset för modulerna var lågt i förhållande till nybyggnation och en betydligt billigare lösning. Även med förmodade brister inräknade.

Vid nybyggnation hade priset, baserat på kommunens kalkyler, landat på runt 50 miljoner. Tills nu har kostnaderna för att återställa modulerna till ett skick som gör dem användbara hamnat på runt 25 miljoner kronor. Ur det perspektivet har modulhusen hittills , som nu kommer till annan användning, varit en bättre affär för skattebetalarna.

Regeringen drar i bromsen
När regeringen i januari 2016 införde id-kontroller avstannade merparten av flyktingströmmen till Sverige plötsligt. Så också till Östersund.

Kommunen tog i augusti 2016 beslut om att stoppa fortsatt byggnation av modulhusen eftersom mycket färre barn skulle komma än vad prognosen tidigare visat. Byggstoppet gjordes när modulhusen var färdiga utvändigt men inte invändigt vilket har möjliggjort att de nu kan anpassas till annan verksamhet. I dagsläget är husen tänkta att användas för att täcka behov för Vård- och Omsorgsförvaltingen

Vi vill även klargöra några påståendet i Länstidningens artiklar (20170125-26).


Att det förekommit mögel i samtliga moduler är inte sant, flera av dem hade förekomst av mögel men inte alla. Andra var skadade av vatten på grund av att de förvarats öppet.

Det har även påståtts att det bara var frågan om att måla lite och flytta några väggar. Det är heller inte korrekt. Uppdraget var att rensa modulerna ned till stomme och skal för att därefter anpassas till verksamheten.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-02-27

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen