Publicerad 2017-02-04

Många nyanlända får sysselsättning i Östersund

Nästan hälften av de nyanlända i Östersund har sysselsättning efter sin tvååriga etableringstid, visar Arbetsförmedlingens statistik. Det är ett bra utfall, som ska bli ännu bättre.

Bildmontage - Människor i arbetssituationer

– Andelen som arbetar eller studerar efter etableringstiden ökar, och i fjol var vi uppe i 43 procent. Genomsnittet i svenska kommuner är 32 procent, så självklart ska vi vara glada över att alla de insatser vi gör, tillsammans med andra myndigheter, civilsamhället, näringslivet och andra nu börjar ge effekt. Men vi nöjer oss inte med det, utan jobbar på och siktar ännu högre, säger Annika Hermansson, utvecklingsstrateg vid kommunen.

Efter att kommunen i våras antog en ny integrationsstrategi har ett särskilt fokus legat på att skapa förutsättningar för att fler nyanlända snabbare ska komma ut i arbete. Kommunen har öppnat upp sina arbetsplatser och har sedan starten i höstas tagit emot 52 nyanlända i kommunens förvaltningar. Inom vård och omsorg, där rekryteringsutmaningen redan är stor, har man hittills tagit emot flest människor.

Konkurrens om kompetens

Arbetsmarknadssatsningen kommer att intensifieras ytterligare under 2017. Förhoppningen är fler nyanlända efter praktik kommer att kunna få möjlighet till anställning, i och med att arbetsmarknadsåtgärden ”extratjänster” öppnas även för denna målgrupp.

– Det betyder att det kan bli ökad konkurrens om attraktiva kompetenser på den lokala arbetsmarknaden, vilket är bra. Som komplement är det viktigt att komma igång med riktade satsningar för nyanlända ungdomar, säger Annika Hermansson.

Stödja positiva krafter

Det finns många viktiga och engagerade aktörer inom integrationsområdet. Ett sätt för kommunen att stödja dessa positiva krafter har varit att sätta av särskilda pengar för integrationsfrämjande insatser som föreningar och idéburna organisationer genomför inom kultur- och fritidsområdet. Kommunen har nu också tillsatt en samordnare, som bland annat har fokus på att föra en dialog med aktiva frivilligorganisationer.

– När antalet asylsökande minskar är det viktigt att det engagemang som finns tas till vara och att kommunen hjälper till att visa på nya behovsområden, inte minst för de nyanlända som fått uppehållstånd och nu bor permanent i vår kommun, säger Annika Hermansson.

Samarbete mellan myndigheter

Sedan årsskiftet används servicekontoren, där Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Försäkringskassan redan samverkar, som en plattform där nyanlända får träffa tvärprofessionella team med personal också från Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och kommunens Kundcenter.

– Samarbete är A och O för att skapa bättre förutsättningar för nyanlända. Med tanke på alla krångliga regelverk och system som nyanlända möts av och förväntas förstå är det viktigt att myndigheter och kommun tillsammans förbättrar det samlade stödet kring den nyanlände som precis fått sitt uppehållstilstånd, säger Annika Hermansson.

Mer om Integration

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-02-06

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen