Publicerad 2017-02-08

Barn och utbildning informerade om förskoleplaneringen och rekrytering 

På onsdagsförmiddagen den 8 februari mötte politiker och tjänstemän från Barn- och utbildning lokal media på Sollidens förskola. På agendan var att berätta om planeringen för förskolan i Östersunds kommun och hur man jobbar med att rekrytera nya medarbetare till sina verksamheter.

Förskoleverksamheten i Östersund växer i takt med hur kommunen invånarmässigt blir allt större. Vid mötet fick media information om den långsiktiga planeringen fram till 2021, vilka nya förskolor som planeras samt ombyggnationer av befintliga förskolor. Media fick även information om hur tidsprocessen ser ut för ett byggprojekt - från beslutad åtgärd till att en ny förskola/skola kan tas i bruk.
- Vi har en bra och tydlig bild över det behov som finns under den kommande femårsperioden för hur förskolan kommer att utvecklas, menar Niklas Daoson, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Rekryteringssatsning på bred front

En av de största utmaningarna som Östersund delar med landets kommuner, är att rekrytera behöriga lärare. Barn- och utbildningsförvaltningen har egna aktiviteter för detta, som t ex att nyttja sociala medier och medverka på jobbmässor, men deltar också i det regionala kompetensförsörjningsprojektet ”Skolkören”.
- Vi är också mycket glada över att Mittuniversitetet från och med i höst startar förskollärarutbildning i Östersund, säger Annika Källgård, förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen.

Läs mer om byggprojekt förskolor och skolor

Läs mer om rekryteringen till förskolor och skolor

För mer information, tag kontakt med
Annika Källgård, förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen
070-522 62 51

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-02-08

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen