Publicerad 2017-02-15

”Det är ett livsviktigt stöd som gör otrolig skillnad i mitt liv”

Förstärkt föräldrastöd är socialtjänstens nyaste verksamhetsområde. Målet med insatsen är att undvika kostsamma och smärtsamma omhändertaganden och att stärka föräldrarna i deras föräldraskap.

Siluett av två människor som håller varandras hand.

Viktoria och Thomas är två av de föräldrar som är inskrivna hos Förstärkt föräldrastöd. Båda har i vuxen ålder fått diagnoserna ADHD respektive ADD. Dessutom har Victoria under de senaste åren brottats med psykisk ohälsa, bland annat i form av depression och självmordstankar. De har tre barn mellan 8 och 16 år som fortfarande bor hemma. Även barnen har liknande diagnoser och ett av dem har autism.

– Vi har till och från fått hjälp av socialtjänsten sedan det äldsta barnet var litet. Det var initialt jag själv som tog kontakt för att få hjälp, säger Victoria.

Jobbar förebyggande

Förstärkt föräldrastöd är en relativt nybildad insatsenhet inom Socialförvaltningen som arbetar med familjer med barn upp till 17 år. Beslutet om att bilda arbetsgruppen på åtta personer fattades av Socialnämnden hösten 2015 som ett led i att försöka undvika kostsamma, och för familjerna smärtsamma, omhändertaganden av barn och ungdomar.

Maja Jemtbring är enhetschef på Förstärkt föräldrastöd:

– Vi jobbar mot tre målgrupper: de föräldrar som behöver ett långvarigt stöd i samband med förändringsprocesser. Vi jobbar också med mer korta och intensiva insatser efter till exempel en orosanmälan. Den sista målgruppen är familjer vars barn tidigare varit placerade. Där stöttar vi när barnen ska flytta hem igen.

Förstärkt föräldrastöd jobbar för det mesta hemma hos familjerna. Förutom handledning i föräldraskapet genom samtal kan stödet handla om handfasta insatser som att laga mat för att familjerna ska ha en måltid att samlas kring, att ordna en aktivitetsdag på badhuset eller följa med och vara ett stöd vid besök på barnavårdscentralen eller i andra kontakter med vården.

Hitta stabilitet

Det handlar sammanfattningsvis om att hjälpa familjerna att hitta en stabil familjetillvaro i de familjer som inte klarar av att göra det själva.

– Vi kompenserar föräldraförmågan om det behövs, säger Maja Jemtbring.

Föräldrarna som kommer till Förstärkt föräldrastöds verksamhet genom biståndsbeslut kan, precis som Viktoria och Thomas, ha problem med någon form av psykisk ohälsa eller med en funktionsnedsättning. Men det kan också handla om missbruk eller något helt annat som gör att de behöver stöd för att kunna vara föräldrar på heltid.

Carola Bergström och Maja Jemtbring

Carola Bergström och Maja Jemtbring jobbar båda på Socialförvaltningens Område öppenvård.

Viktoria och Thomas har sedan förra våren fått hjälp av Förstärkt föräldrastöd med att hitta rutiner, att få dem att fungera och att följa dem.

– Just nu är vårt fokus mat. Köket är ju hemmets hjärta, det är här vi samlas och är tillsammans. Vi får hjälp att göra matlistor och organisera inköp – bland annat genom en planeringstavla, berättar Viktoria.

– Genom att finnas till för oss blir min ångestnivå mindre och det går att arbeta med mig. Jag bollar också tankar och idéer med de tjejer som kommer hem till oss – de dömer inte mig utan låter mig berätta, säger Victoria.

Skönt med avlastning

Medarbetarna på Förstärkt föräldrastöd umgås också med familjens barn; pysslar, läser böcker och tar med dem på olika aktiviteter.

– Till en början kändes det obehagligt att någon främmande skulle komma hem till oss, till vår privata sfär. Men efter bara ett tag kändes det naturligt och skönt med avlastningen som det innebär, säger Thomas.

Viktoria hade en mer öppen syn på insatsen redan från början:

– Jag vet att vi behöver hjälp och är glad att vi får det. Och jag märker hur viktigt det är för vår familj – insatsen har tagit bort mycket stress och ångest. Under skolloven, när de inte är här, märks det på en gång för då faller rutinerna vi får fysiskt stöd för att klara av att upprätthålla. Det är vid de tillfällena jag som mest reflekterar över hur mycket vi behöver det här. Det är ett livsviktigt stöd som gör otrolig skillnad i mitt liv, säger hon.

Det bästa med Förstärkt föräldrastöd tycker Viktoria och Thomas är att de själva får vara med och utforma vilken typ av stöd de får. Till andra föräldrar som just ska påbörja sin insats inom Förstärkt föräldrastöd har Viktoria och Thomas bara positiva ord att skicka med.

– Många kanske känner att det är en påtvingad insats och är rädda för motkrav. Jag hoppas att familjer som befinner sig i en liknande situation ser det som en möjlighet, säger Thomas.

Bara vinnare

Och till politikerna och andra inom kommunen som bestämmer har paret en sak att säga:

– Ta inte bort den här verksamheten. Hela samhället vinner på den här typen av insatser. Förutom att det kanske innebär att kommunen slipper dyra omhändertaganden, tror jag att det här kan vara det som en dag gör att jag kan friskskriva mig och jobba igen. Och det om något är ju bra för kommunens ekonomi – att jag betalar skatt, säger Viktoria.

Fotnot: Viktoria och Thomas heter egentligen någonting annat.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-02-15

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen