Publicerad 2017-02-16

Kommunens kvalitet i korthet – så förbättras Östersund med siffror

Hur står sig kvalitet och service i Östersunds kommun i jämförelse med resten av landet?
Svar: Bra!
Den årliga undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) hjälper till att hålla koll på resultat och förbättringsområden.

Närbild på två händer som skriver på en dators tangentbord

Östersunds kommun har bra betyg när det gäller tillgänglighet - bland annat tack vare kundcenter.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför undersökningen varje år, och Östersund har varit med sedan starten för 10 år sedan. Allt fler kommuner har anslutit sig under åren, och i den senaste undersökningen för 2016 deltog 251 av landets 275 kommuner.

– KKiK är ett bra redskap för kommunen i utvecklingsarbetet. Tanken är att kunna ge stöd till förvaltningar och öka fokus på resultat och förbättringar, säger Maria Werner, verksamhetscontroller på Östersunds kommun.

– Naturligtvis är det bra i det arbetet att kunna jämföra sig med andra kommuner.

Undersökningen mäter fem olika områden:

  • Din kommuns tillgänglighet
  • Trygghetsaspekter i din kommun
  • Din delaktighet och kommunens information
  • Din kommuns effektivitet
  • Din kommun som samhällsutvecklare

Resultatet av dessa fem områden baseras på ett 40-tal nyckeltal som är kopplade till respektive område.

– Resultaten är också bra att ha i de förtroendevaldas dialog med medborgarna, menar Maria Werner.

Överlag ligger Östersunds kommun bra till i statistiken. Ett speciellt bra område är kommunens tillgänglighet, det vill säga svarstiden för människor som på olika sätt vill komma i kontakt med kommunen och få svar på frågor.

– Just kundcenter är ett bra exempel på när KKiK hjälper till. Här får man hela tiden ett mått på hur man ligger till och kan förbättra sig. Annars kan mått inom olika områden skilja sig åt, vissa kan vara svårare att påverka även om man får måtten. Men att se hur andra kommuner arbetar kan som sagt hjälpa till, säger Maria Werner.

Här kan du själv se resultaten av 2016 års KKiK.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-02-16

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen