Publicerad 2017-02-17

Camilla och Lena lyfter människor och sparar resurser

Att våga tro på människan, som kanske inte ens själv längre tror på sin egen förmåga, är nyckeln till framgång i Socialförvaltningens och Arbetsmarknadsenhetens arbete med att hjälpa människor ut ur bidragsberoende och in på arbetsmarknaden.

Camilla Elamari och Lena Eriksson-Engström

Camilla Elamari och Lena Eriksson-Engström är nästan alltid på språng för att träffa människor ute på deras arbetsplatser.

– Inget är omöjligt. Det går alltid, om man bara får rätt stöd. Det viktiga är att det blir rätt person på rätt plats, säger Lena Eriksson-Engström, som jobbar med individanpassat arbetsnära stöd på Socialförvaltningen i Östersund.

Statitstiken ger henne rätt; sedan starten hösten 2015 har inte mindre än 68 personer blivit självförsörjande. Det handlar om människor som under en längre tid fått försörjningsstöd, men som nu har fått chansen till arbetsmarknadsanställningar på kommunen.

– Dem vi vänder oss till är en grupp människor som är väldigt arbetssugna, men som har haft svårt att få fäste på arbetsmarknaden. De är ofta ganska trötta på praktikplatser och utbildningar, och upplever att de "står och stampar". Då kan en sådan här möjlighet vara ganska avgörande, säger Lenas kollega Camilla Elamari.

Motivation

Motivationen finns alltså hos arbetstagarna, även om många år utan jobb naturligtvis skapar osäkerhet både om praktiska frågor och sätter märken i människors självkänsla.

– Så är det, förstås. Vi brukar samlas till tre gruppträffar innan arbetsstarten för att bland annat, väldigt grundläggande, gå igenom hur saker funkar på arbetsplatserna, formella och informellar regler, vilka förväntningar som finns med mera. Sedan får man ha en pågående dialog med individerna, och fånga upp vad de undrar över eller oroar sig för, säger Lena Eriksson-Engström.

En svårighet under fjolåret har varit att det ibland har varit brist på arbetsplatser. För Camilla och Lena har det då varit en utmaning att hjälpa människor att behålla sin motivation. Många arbetsplatser har också uttryckt att de behöver information och tips på hur de på bästa sätt stöttar den anställde i sin utveckling.

– Under anställningen har man möjlighet att studera under en fjärdedel av tiden, för att ge ytterligare möjligheter att befästa sig på arbetsmarknaden. Det handlar till exempel om SFI, körkortsteori eller gymnasiekompetens, säger Camilla Elamari.

Stolthet

Den här möjligheten till arbetsmarknadsanställningar inom kommunen har haft en avgörande betydelse för att kostnaden för försörjningsstödet har kunnat hållas nere under fjolåret. En annan mycket upplyftande effekt är att närmare 80 barn i Östersund nu har fått föräldrar som går till ett jobb istället för att få pengar från Socialförvaltningen.

– Det är väldigt glada och stolta människor som vi möter när vi är ute och gör uppföljningar på arbetsplatserna. Det blir uppenbart vilken viktig pusselbit arbete och egen försörjning faktiskt är för människor i utsatta situationer. Det är härligt att se vilket lyft det kan ge, säger Camilla Elamari.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-02-17

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen