Publicerad 2017-02-21

Rapport från Miljö- och samhällsnämnden 21 februari

Nyfiken på vad ledamöterna i miljö- och samhällsnämnden beslutat om under dagens sammanträde? Här kommer en snabbrapport om de viktigaste frågorna på dagens agenda.

Belysning för gående och cyklister till Odensala sportfält

Ett medborgarförslag som lämnades in till kommunen under 2016 föreslår en säkrare genväg mellan Odensala sportfält och den gång- och cykelväg som går ner till Odensala.

Enligt förslagsställaren används vägen av skolbarn som går på Storsjöskolan, och genvägen saknar bland annat belysning, varför hen föreslår att kommunen gör vägen säkrare. Miljö- och samhällsnämnden var positiva till medborgarförslaget och beslutade att förse vägen med belysning.

Beslut om uppställningsplats för husbilar kan komma till sommaren

Ett annat medborgarförslag från 2016 rör uppställningsplats för husbilar. Ärendet hanteras av Östersunds kommunfullmäktige, som gett i uppdrag till miljö- och samhällsnämnden att ta reda på var kommunen skulle kunna erbjuda uppställningsplatser för husbilar, och vilken service som skulle kunna finnas på de olika platserna.

Miljö- och samhällsnämnden menar att det skulle vara möjligt att erbjuda uppställningsplatser redan denna sommar, och föreslår bland annat Bynäset, Frösö båthamn, Semsåns, Odensalabäckens och Pibäckens utlopp, Minnesgärde och området nedanför Jamtli som möjliga uppställningsplatser, med olika grad av service.

Kommunfullmäktige beräknas kunna ta beslut i frågan senare under året.

Nytt hotell på Stadsdel Norr - dags att tycka till igen om förslaget

Det förslag till detaljplan som skulle göra det möjligt att bygga ett hotell vid Jamtlirondellen strax norr om kaserngården på Stadsdel Norr var ute på samråd under hösten 2016.

Förslaget har nu reviderats och nämnden godkände att det reviderade förslaget skickas ut för granskning, vilket innebär att medborgare och sakägare återigen får möjlighet att tycka till i frågan. Det föreslagna hotellet skulle enligt förslaget bli en profilbyggnad för Östersunds norra infart.

Läs mer om förslaget till detaljplan för hotell på Norr här

Nämnden positiv till nytt övergångsställe på Stuguvägen

En medborgare har föreslagit att kommunen ska anlägga ett övergångsställe på Stuguvägen, i anslutning till busshållsplatserna vid Erikslundsvägens förlängning. Förslagsställaren skriver att det är många som korsar vägen på väg till och från de nya flerbostadshusen på Remonthagen, samt på väg mellan Erikslund och Körfältet. Förslagsställaren menar också att sikten är skymd och att det stundtals är svårt att passera över Stuguvägen.

Miljö- och samhällsnämnden var positiv till förslaget, och beslutade att förslaget ska finnas med som en del i det helhetsgrepp som kommunen tar vad gäller trafikfrågor vid en eventuell Biltema-etablering samt ny sträckning av kollektivtrafiken.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-02-21

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen