Publicerad 2017-02-24

Tillbudet på Storsjöbadet

Både personal och privatpersoner agerade snabbt på Storsjöbadet när ett allvarligt tillbud skedde i motionsbassängen under torsdagen.
En man i 50 årsåldern upptäcktes av en annan badgäst efter att mannen plötsligt sjönk ned i vattnet.

Badgästen agerade resolut och tillsammans med personal som snabbt var på plats påbörjades hjärt- lungräddning och andra åtgärder i väntan på räddningstjänsten som snabbt var på plats. Mannen vårdas nu på sjukhus.

Joakim Halvarsson är ansvarig chef på Storsjöbadet:

Vilka rutiner har ni vid sådana här händelser ?
- Låt mig först säga att vi alla hoppas på att mannens tillstånd blir bättre, vi känner såklart för honom och hans nära och kära.
- Vi har en krisplan vi följer som börjar från det att vi får information om att en olycka/tillbud har skett och slutar när vi har haft uppföljande samtal med personalen några dagar efter händelsen.

Hur är personalen utbildad ?
- Vi har dels ett systematisk säkerhetsarbete där vi två gånger per år gör riskbedömningar av verksamheten. Utifrån dessa riskbedömningar skapar och uppdaterar vi rutiner för att förebygga olyckor samt ha beredskap för olyckor.- Vi övar på räddningsinsatser minst två gånger per år. Då övar vi "skarpt" med olika scenarios från drunkning till olyckor, brand, klorgasutsläpp och så vidare.
- Då ingår även utbildning och repetition av D-HLR(hjärt-lungräddning med defibrillering) och sjukvård.

Går sådant här att förutse ?
- Det är viktigt att påminna om att man i en svensk badanläggning alltid badar på eget ansvar och måste ta ansvar för sin egen säkerhet.
- Vi har bevakningsrutiner och personalen rör sig kontinuerligt i anläggningen.- Men dels kan vi inte övervaka alla bassänger hela tiden och dels utför personalen andra uppgifter som syftar till att ta hand om våra gäster, det kan vara att genomföra simmärkestagning, städa duschar, plåstra om skrapade knän, torka upp en tappad glass med mera. Därför kan vi av naturliga skäl inte ha uppsikt över alla bassänger vid alla tidpunkter.

Hur tar ni hand om personalen efter en sådan här händelse ?
- Vi har en debriefing så snart vi kan efter händelsen med personalen som varit involverade i händelsen. Den har två syften, dels att skapa en gemensam bild över händelseförloppet så vi kan sprida korrekt information till övrig personal.
- Dels att ta hand om personalen så de får dela sin upplevesle med de andra som varit med samt att fånga upp om någon mår dåligt efter händelsen.- Vi gör då en bedömning om vi behöver tillkalla krishjälp. Sedan ser vi till att personalen ersätts av ny personal, så de kan välja att vara kvar och prata med sina kollegor eller gå hem.
- Vi ser till att alla har någon som tar hand om dom när dom kommer hem, alltså har någon anhörig/kompis som finns med dom resten av dagen/kvällen.
- Jag som chef gör ett uppföljande samtal för att stämma av hur dom mår och om dom behöver krishjälp. Sedan gör vi en ny debriefing några dagar senare med involverad personal för att återigen stämma av hur alla mår, ge dom möjlighet att prata, dela med sig av sina upplevelser samt även prata om vår räddningsinsats.

-Vi informerar övrig personal löpande. Morgonen efter brukar vi samla all personal som kan till en informationsträff. Idag kunde vi göra det i samband med en redan inplanerad arbetsplatsträff.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-02-24

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen