Publicerad 2017-03-02

Ett steg närmare ombyggt vattenverk i Minnesgärde

Efter problemen med Cryptosporidium i dricksvattnet 2010 tog kommunen fram en långsiktig plan för den framtida vatten- och avloppsförsörjningen i Östersunds kommun. Nu har planerna tagit ytterligare ett kliv framåt.

Karta över planområdet med befintliga byggnader och tillbyggnad markerade

Bland de viktigaste åtgärderna som kommunen tagit upp i planen är ombyggnationer av vattenverket vid Minnesgärde, med ny- och tillbyggnader på totalt 1 600 kvadratmeter. För att genomföra dessa ändringar behöver detaljplanen för området ändras, och nu är det dags för förslaget till denna detaljplaneändring att gå ut på samråd.

Ombyggnationerna innebär bland annat att installera en avskiljande barriär, ett membranfilter.

– Tekniken med membranfiltrering är inte ny men har utvecklats och de senaste åren har det kommit ut nya varianter på marknaden som bättre stämmer med våra krav, säger Conny Simonsson, projektledare på Vatten Östersund.

Vattenverket är också tänkt att byggas om med filterhall, maskinrum, vattenreservoar, reservkraft och tankar för kemikalier. De delar av vattenverket som blir kvar kommer också att moderniseras.

Viktigt att byggnaden blir estetiskt tilltalande

Bild som visar exempel på hur grafisk betong kan se ut, en grå väg med illustrationer av idrottande människor i relief. Bilden kommer från Sickla.

Bild från Sickla med exempel på grafisk betong. På vattenverket föreslås i nuläget exempelvis en stiliserad bild över Storsjön med all tillrinning, eller illustration av vattenmolekyler.

Den nya byggnadsdelen, som kommer att ha sin fasad mot Storsjöstråket, föreslås att uppföras i grafisk betong, med vertikala och horisontella slitsar av glas som blänker i dagsljus och lyser i mörker, samt partier av stål med kulör.

- Att byggnaden får en gestaltningsmässigt god utformning är viktigt, säger David Engström, planarkitekt på Östersunds kommun.

- De nya bostäderna på Storsjöstråket kommer sannolikt att medföra att fler människor rör sig mellan det nya bostadsområdet och rekreationsområdet vid Minnesgärde, och denna byggnad kommer att vara väl synlig längs vägen.

Förslaget till detaljplaneändring innebär också att en ny infart kommer att anläggas från Storsjöstråket. Ombyggnationerna beräknas vara klara till 2019.

Storsatsning för att möta framtidens utmaningar

Ut- och ombyggnationen av vattenverket kommer att kosta 260 miljoner kronor, vilket Östersunds kommun kommer att finansiera genom att ta ut högre vattenavgifter.

– Vi gör den här storsatsningen för att kunna möta framtidens utmaningar, som klimatförändringarna. Klimatförändringarna kommer att påverka vattenkvaliteten, eftersom vi kommer att få mer organiskt material i våra vatten. Vi kommer att ha mer att filtrera bort från vårt råvatten, säger Conny Simonsson.

Den som vill lämna synpunkter på förslaget till detaljplan kan göra det fram till den 24 mars.

Läs mer om förslaget till detaljplan för fastigheten Vattenverket 2.öppnas i nytt fönster

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-03-02

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen