Publicerad 2017-03-22

Rapport från Miljö- och samhällsnämnden 22 mars

Nyfiken på vad som stod på agendan när Miljö- och samhällsnämnden sammanträdde på onsdagen? Här kommer en kort rapport från sammanträdet.

En av de två stora salarna i Rådhuset - Domsalen

Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas i kommunens diariumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster när det justerats, vilket sker inom några dagar.

Ett steg närmare 100 nya bostäder på Odenvallen

Byggföretaget Skanska vill bygga 100 nya bostäder på området Odenvallen. Det förslag till detaljplan som skulle göra detta möjligt har varit ute på samråd innan jul, och nu har synpunkterna sammanställts och kommenterats av kommunens planhandläggare och förslaget till detaljplan reviderats.

Miljö- och samhällsnämnden beslutade om att godkänna samrådsredogörelsen och godkänna att det omgjorda förslaget skickas ut på granskning, då medborgare och sakägare ännu en gång får möjlighet att tycka till.

Förslaget har justerats genom att bland annat delar av kvartersmark övergått som allmän plats gata respektive natur. För att tydliggöra byggnadernas höjd har förslaget kompletterats med bestämmelser om våningsantal och nockhöjd har ersatts med byggnadshöjd. Mot Krondikesvägen har byggrätten utökats till fyra våningar. För par- och radhus har byggrätten justerats efter antal bostäder och för att rymma skärmtak för parkering.

Läs mer om förslaget till detaljplan för Odensala 12:1

Begär pengar av Kommunstyrelsen för digitala parkeringsskyltar

Nämnden beslutade om att begära pengar av Kommunstyrelsen för att införa digitala parkeringsskyltar i centrala Östersund. Skyltarna skulle göra det lättare att se var det finns lediga parkeringar, menar nämnden.

Bakgrunden till miljö- och samhällsnämndens begäran är en rapport som konsultföretaget Trivector Traffic tagit fram på uppdrag av Östersunds kommun. Enligt rapporten finns det tillräckligt med parkeringar i Östersunds centrum, men de utnyttjas inte effektivt och tydligare skyltning och information skulle kunna vara ett sätt att åtgärda detta.

Kommunstyrelsen väntas fatta beslut i frågan i början av april.

Läs rapporten från Trivector Traffic härPDF

Nej till motion om parkeringshus på Stortorget

Åke Durre, (-), föreslår i en motion till kommunfullmäktige att kommunen ska skapa möjligheter att parkera på Stortorget genom att bygga ett parkeringsgarage i en våning på torget. Miljö- och samhällsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska avslå motionen.

Nämnden menar att det finns kapacitet i det närliggande parkeringshuset på Residensgränd, och att det därmed inte finns något direkt behov av de parkeringar som skulle tillkomma. Nämnden menar också att ett nytt parkeringsgarage skulle bli för kostsamt och ha en starkt negativ inverkan på tillgängligheten i de lägst belägna delarna av torget samt i anslutning till alla husfasader som angränsar till torget.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-12-13

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen