Publicerad 2017-03-26

Boendestöd från kommunen för ökad livskvalitet vid psykisk ohälsa-hjälper människor i vardagen

För några år sedan var Anders Bodin nere på botten. Han var deprimerad, hade svår ångest och såg ingen anledning att kliva upp ur sängen.

Boendestödjaren Kent Nilsson och Anders Bodin har utvecklat en bra relation och numera hörs de främst via telefon för att stämma av hur det går för Anders i vardagen.

Då kopplades boendestöd in och med deras hjälp fick Anders ordning på sin vardag.

För drygt tre år sedan fick Anders Bodin ett hjärtstopp som var nära att ta hans liv. Det var egentligen bara kulmen av flera års slitsamt leverne, med mycket jobb, lite sömn och både maniska och deprimerade perioder.

- Efter hjärtstoppet hände något. Jag blev knäpp och gick in i en oerhört intensiv period då jag var omdömeslös, gjorde vidlyftiga affärer och tappade kontakten med familj och vänner. Jag tyckte att alla andra bromsade min tillvaro och körde helt enkelt över dem, berättar Anders.

Den maniska perioden slutade med att Anders hamnade på psyket och där blev han kvar i ett par månader. Väl ute övergick den maniska perioden i en depression. Allt kändes som ett segt, grått töcken och Anders inte såg någon anledning att kliva upp på morgonen. Då kopplades boendestöd in och boendestödjaren Kent Nilsson kom in i Anders liv.

- Just då tyckte jag att det kändes som ett tvång och oerhört skamfyllt att behöva den typen av hjälp. Men såhär i efterhand inser jag att det var precis vad jag behövde, säger Anders.

Till en början gick Kent hem till Anders två gånger om dagen, sju dagar i veckan. De pratade mycket om hur Anders skulle hantera ångesten han kände på morgonen och de skapade tydliga rutiner för sömn, matinköp, städ och tvätt. De tog också promenader, exempelvis till affären, för att träna på det sociala.

Nu har det gått två år sedan de träffades för första gången och idag hörs de mest sporadiskt via telefon, för att stämma av hur det går. Anders är också involverad som idéspruta och arrangör i boendestöds aktivitetsgrupp som träffas varannan vecka.

Östersunds kommun jobbar med boendestöd sedan 2014. Verksamheten ligger under hemtjänsten och vänder sig till personer som lider av psykisk ohälsa, har en psykiatrisk diagnos eller en mindre funktionsnedsättning.

- Inom boendestöd är vi mer flexibla än inom hemtjänsten och kan anpassa mängden stöd efter brukarens dagsbehov. Vi lämnar aldrig någon som vi ser mår dåligt och vi ser till att fånga de stunder som dyker upp. Det handlar om att vara en medmänniska, säger Kent.

Här finns mer information om boendestödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Granskning av Boendestöd:

Under 2016 gjordes en brukarrevision på enheten för boendestöd. Granskningen gjordes av personer som har egen erfarenhet av boendestöd samt en projektledare/samordnare

Alla som hade beviljat boendestöd den 20 april 2016 fick en enkät med 26 frågor. Enkäten skickades ut till 75 personer, 35 personer besvarade den. Av de som besvarade enkäten var 10 män och 25 kvinnor. Medelåldern var 38 år. Frågor kring organisation och regelverk besvarandes muntligt och skriftligt av enhetschefen vid Boendestöd, enhetschefen vid Biståndsenheten besvarade frågor muntligt. Utifrån resultatet gjordes en handlingsplan som kommer att följas upp efter sex månader.

Bemötande
Män och kvinnor upplever inte boendestödjarens bemötande på samma sätt. Kvinnor verkar vara något mer missnöjda än männen. Men de allra flesta är nöjda med hur de blir bemötta av boendestödjaren. Det verkar som om de yngre personerna inte är lika nöjda med samarbetet med boendestödjaren som de lite äldre.

Tillgänglighet
De flesta är nöjda med boendestödets tillgänglighet. Men det finns önskemål om att det ska finnas mer boendestöd på kvällar och helger. Det verkar också vara svårt att nå personal på telefon.

Inflytande och delaktighet
De flesta har svarat att genomförandeplanen följts upp men 6 personer har svarat att de inte vet om genomförandeplanen följts upp.

De flesta har också svarat att de inte känner till brukarrådet inom Vård- och omsorgsförvaltningen och 5 personer är intresserade av att få veta mera om brukarrådet.

I Östersunds kommun finns en aktivitetsgrupp. Det är flera som känner till aktivitetsgruppen. Men 12 personer svarade att de inte känner till aktivitetsgruppen.

Nytta
De allra flesta upplever att de har nytta av det stöd de får.

Behöver du stöd eller vill du veta mer?

Boendestöd är en insats som beviljas av Biståndsenheten. Vill du veta mer eller ansöka om boendestöd så kan du kontakta Kundcenter - se kontaktuppgifter längst ned.

 
Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-03-28

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen