Publicerad 2017-03-28

Sand och grus ska sopas upp från gator, vägar, gång-och cykelbanor

När vårsolen börjar värma och snön smälter bort hör många medborgare av sig till kommunen för att fråga om det inte är dags att ta bort gruset från gatorna.

Maskin sopar upp sand på våren

Nu är det läge att börja sopa upp många ton sand som halksäkrat under fötter och däck i vinter.

- Den vanligaste frågan är varför det tar sådan tid innan vi dyker upp, därför känns det bra att berätta hur sandupptagningen går till, säger Tore Åberg, chef för Gatuenheten.
Tore Åberg och Kenneth Winterqvist på Gatuenheten berättar hur det går till.
Sandupptagningen sker enligt ett visst schema och när man kan sätta igång beror helt på vårens ankomst. Gatorna måste vara fria från snö och det får inte vara för kallt. Vid minusgrader sitter gruset fast i vägbanorna och kan inte sopas upp.

- Många undrar också varför vi inte kör nattetid direkt, för att bli klara snabbare. Men vi kan alltså inte börja köra på nätterna förrän det är plusgrader dygnet runt, säger beläggningsingenjör Kenneth Winterqvist.

Målet är vanligtvis att sandupptagningen ska vara klar vecka 21, men i år finns det omständigheter som möjligtvis kan försena arbetet något.
- I och med fibernätets utbyggnad är många vägar uppgrävda. När det är grus istället för asfalt försvåras sandupptagningen och tar längre tid. Vi har dessutom lagt ut rekordmycket sand i år, nästan dubbelt så mycket än tidigare säsonger, på grund av den extrema halkan under vintern, berättar Tore.

Tätbefolkade områden först

Körschemat för sandupptagningen utgår från var det rör sig mest folk och med medborgarnas säkerhet i fokus. Därför prioriteras alltid gång- och cykelbanorna samt de centrala delarna av Östersund, inklusive sjukhusområdet. Därefter kommer man i år att arbeta sig från ytterområdena och in mot stan.
- På gågatorna och vid busstorget kör vi dessutom några extra omgångar innan det stora arbetet med sandupptagningen drar igång, berättar Kenneth.

Många tycker att det dammar för mycket när sanden tas upp. Kanske har man hunnit tvätta fönster som blir smutsiga igen. Men Tore försäkrar att de gör allt för att det ska damma så lite som möjligt.
– Vi vattnar alltid innan sandupptagningen, men vattnar vi för mycket går sanden inte att ta upp.

Får jag själv sopa ut sanden från gångbanan?​
- Ja, det går bra så länge som du gör det innan vi kommer förbi för att sopa upp vårsanden. Trädgårdsavfall och annat skräp är du som fastighetsägare själv ansvarig för att hantera.

Vill du veta mer?

Kolla in på vår sida om snöröjning och sandning.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens snö och sandrapport fortsätter vi informera om vilka områden som berörs. Håll koll på Östersunds kommuns facebooksida.

Gatuenheten rapporterar också dagligen till Kundcenter om hur sandupptagningsarbetet fortlöper.
Kontakta oss på 063-14 30 00 om du vill veta mer.
Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-03-28