Publicerad 2017-03-29

Omgjort förslag – snart dags att tycka till om Biltema igen

Över 90 synpunkter kom in förra gången. Nu har förslaget gjorts om och på tisdag är det dags för Kommunstyrelsen att ta beslut om nästa steg i processen, att starta granskningsfasen för förslaget till detaljplan för Karlslund 3:4 – tomten där Biltema vill bygga sitt varuhus i Östersund.

Flygbild med planområdet för fastigheten Karslund 3:4 markerad

Kommunstyrelsen ska på tisdag den 4 april fatta beslut om att godkänna den samrådsredogörelse där alla synpunkter som kom in under samrådsfasen av detaljplaneprocessen finns sammanställda.

I redogörelsen har kommunen även lämnat kommentar på synpunkterna, och beskriver på vilket sätt de tagits tillvara eller inte tagits tillvara i det omgjorda förslaget. Kommunstyrelsen ska på tisdag också ta ställning till att godkänna att granskningsfasen i processen kan starta.

Mindre och lägre byggnad i det nya förslaget

- De största ändringarna i det nya förslaget är att byggnadens storlek minskats från 9 000 till ca 7 000 kvadratmeter, och att den maximala byggnadshöjden minskats från 13 till 9 meter, undantaget entrépartiet som får vara 11 meter högt. Den tänkta placeringen för byggnaden har dessutom flyttats, så att man kan spara en större skogsridå mot Erikslund, säger Johanna Westgard, planarkitekt på Östersunds kommun.

I det omgjorda förslaget står det också klart att de tillåtna bullernivåerna inte riskerar att överskridas för de boende i Erikslund, detta enligt den fördjupade bullerutredning som kommunen beställt sedan samrådsfasen och som ingår i granskningsmaterialet.

Möjligt att lämna synpunkter inom ett par veckor

Om Kommunstyrelsens beslut på tisdag blir positivt innebär det alltså att det är klart att starta den så kallade granskningsfasen av detaljplaneprocessen. Under granskningen får medborgare och sakägare möjlighet att ännu en gång tycka till, nu om det omgjorda förslaget.

- Vi räknar med att granskningen kan starta vecka 15, då har man sedan fyra veckor på sig att tycka till, säger Maria Boberg, stadsarkitekt.

Samrådsredogörelsen och granskningshandlingarna publiceras på kommunens sida om pågående detaljplaner i samband med att granskningsfasen startar.

Läs mer om förslag till detaljplan för Karlslund 3:4

Läs mer om hur en detaljplaneprocess går till

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-03-29

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen