Publicerad 2017-03-29

Rapport från Vård- och omsorgsnämnden 29 mars

På Vård- och omsorgsnämndens sammanträde i onsdags beslutade man bland annat om driften av köken på Ängegården och Häradsgården, som öppnar efter sommaren. Här följer ett sammandrag av de viktigaste punkterna.

Avtal med Måltidsservice för drift av köken på Ängegården och Häradsgården

Vård- och omsorgsförvaltningen får nämndens uppdrag att skriva avtal med Måltidsservice om drift av köken på Ängegården och Häradsgården.

Redan 2016 beslutade Vård- och omsorgsnämnden att tillagningsköken på de särskilda boendena i Lit och Brunflo skulle öppnas. Förvaltningen fick då i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag för att upphandla driften av köken. Efter anbudstidens utgång konstateras att det inte har kommit in några anbud. Det blir därför kommunens Måltidsservice som får uppdraget.

Avtalet ska gälla servering av lunch alla dagar till nämndens målgrupper - utan krav på förbokning. Köken beräknas öppna i september.

Ber Kommunstyrelsen att få säkra behovet av särskilt boende genom hyresavtal

De närmaste tio åren behövs 300 lägenheter i särskilda boenden för att täcka det beräknade behovet. Det har Vård- och omsorgsnämnden fastställt i sitt program för bostadsplanering. I kommunens investeringsbudget finns i dag pengar avsatta för att bygga tre nya boenden med totalt cirka 200 lägenheter. Nämnden har nu bett om Kommunstyrelsens godkännande för att också kunna hyra externa lokaler för särskilt boende på längre tid. En lång hyrestid är en förutsättning för att det ska bli rimliga hyreskostnader.

Under de medborgardialoger som Vård- och omsorgsnämnden har haft, har det varit tydligt att äldre vill fortsätta att bo i det område där de redan bor. För att kunna erbjuda tillräckligt med särskilda boenden där det bor många äldre har Vård- och omsorgsförvaltningen bedömt att kommunen också behöver vända sig till privata bostadsaktörer, som har tillgång till lämplig tomtmark.

Nämnden räknar med att klara hyreskostnaderna inom sin budgetram, eftersom man får mer pengar för att täcka demografiska förändringar - det vill säga kostnader för att det blir fler äldre.

Beslut om förlängning av kontrakt med Vardaga bordläggs till nästa sammanträde

Nämnden beslutade att bordlägga ärendet om att förlänga Vardagas kontrakt för driften av det särskilda boendet på Skogsbruksvägen 133. Beslut kommer att tas av nämnden vid nästa sammanträde – det vill säga den 25 april.

Oppositionen var redo för beslut om förlängning och reserverade sig mot beslutet om bordläggning men majoriteten i nämnden ville ha mer tid för att fatta beslut i frågan.

En förlängning skulle innebära att Vardagas kontrakt gäller fram till och med sista april 2020. I september 2016 beslutade nämnden att bara förlänga avtalet med sex månader fram till 1 november 2017. Motiveringen då var att man ville avvakta utvecklingen sedan Arbetsmiljöverket flaggat om ett föreläggande. Föreläggandet handlade om krav på åtgärder kring brister i arbetsförhållanden. Förvaltningens egen granskning av boendet i november 2015 uppvisade också brister inom några viktiga kvalitetsområden.

Arbetsmiljöverket bedömde senare att Vardaga vidtagit tillräckliga åtgärder efter föreläggandet. Vård- och omsorgsförvaltningens egen granskning som genomfördes i december 2017 visade också att boendet nu uppfyller alla 75 kvalitetskrav, med tre mindre brister, som förvaltningen inte bedömer som allvarliga.

I tjänsteförslaget rekommenderar förvaltningen att avtalet förlängs. Det skulle innebära en merkostnad på 8 miljoner kronor för de 2,5 år som avtalet gäller om kommunen i stället övertog driften.

Senast i april måste nämnden fatta beslut om eventuell förlängning.

Hela protokollet hittar du i kommunens diariumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, när det justerats vilket sker inom några dagar efter sammanträdet.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-03-29

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen