Publicerad 2017-03-31

”Behovet av bostäder i stadsnära lägen är stort”

Varför vill kommunen bygga bostäder på den tidigare bandyplanen vid Odenvallen? Hur går det ihop med att vara en kommun som satsar på god tillgång till natur och rekreation? Det var frågorna i vintras när kommunen höll samråd om förslaget på nya bostäder på Odenvallen. Nu är det dags för en ny synpunktsrunda.

Illustrationskarta som visar hur de tänkta bostäder kommer att placeras på fastigheten Odensala 12:1

Häromveckan fattade miljö- och samhällsnämnden beslut om att starta granskningsfasen för förslaget till detaljplan för fastigheten Odensala 12:1. Förslaget innebär att det blir möjligt att bygga 100 nya bostäder på grusplanen och skogsremsan vid Odenvallens idrottsplats.

- Det är tänkt att vara en blandning av parhus, radhus och flerbostadshus som ska kunna användas till såväl vanliga bostäder som studentbostäder, samt till äldreboende eller vårdboende, säger Oskar Vikman, planarkitekt på Östersunds kommun.

Omgjort förslag

Under samrådsfasen tidigare i vintras fick kommunen in ett antal synpunkter på förslaget och nu, när det är dags för nästa synpunktsrunda, har förslaget gjorts om en del:

- I det omgjorda förslaget har vi sett över byggnadernas höjdsättning och tydliggjort hur många våningar byggnaderna får ha. Tanken är lägre radhusbebyggelse mot Brunflovägen och Travarvägen, och högre flerbostadshus i maximalt fyra våningar i riktning mot hotellet och campingen, säger Oskar Vikman.

Men de flesta åsikterna som kom in i förra svängen handlade om varför kommunen vill ersätta grusplanen med bostäder.

- Det är väldigt viktigt med tillgång till fritid och rekreation, men i det här fallet har vi bedömt att behovet av nya bostäder väger tyngre än värdet av att ha kvar just grusplanen. I samband med att Östersunds arena byggdes flyttades bandyverksamheten som tidigare fanns på Odenvallen dit, säger Oskar Vikman.

Ska vara nära till det mesta

Att omvandla grusplanen till bostäder handlar också om att skapa förusättningar för att nå de mål kommunen satt vad gäller både tillväxt och klimat.

- Östersunds kommun har en målsättning om att bygga 330 nya bostäder per år, och en annan målsättning om att skapa förutsättningar för att vara klimatneutrala. Därför är det viktigt att utnyttja byggpotential i centrala lägen, som är attraktiva och där vi kan få till bostäder med gång- och cykelavstånd till skola, arbete och service och god tillgång till kollektivtrafik, säger Oskar Vikman.

I det omgjorda förslaget till detaljplan pekar kommunen också på att det finns andra idrotts- och rekreationsmöjligheter i närområdet, i form av bland annat mindre fotbollsplaner vid Fagervalls- och Tavelbäcksskolan och i Odensala.

- Det är också en tanke med att bygga bostäder i centrala lägen, att det ska vara smidigt att gå, cykla eller ta sig med kollektivtrafik till gemensamma idrottsanläggningar, som exempelvis den nya bandyplanen vid Östersund Arena som ligger drygt 4 kilometer från planområdet. Hockey- och tennisplanen vid Odenvallen blir också kvar, säger Oskar Vikman.

Granskning under april-maj

Den som vill tycka till om det förnyade förslaget kommer att kunna göra det mellan den 7 april och den 5 maj.

Alla handlingar kommer under granskningsperioden att finnas att läsa på kommunens sida om detaljplaner på gång. Handlingarna finns också tillgängliga i Rådhusets foajé samt på Östersunds bibliotek.

Läs mer om förslaget till detaljplan för Odensala 12:1

Läs mer om hur en detaljplaneprocess går till

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-03-31

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen