Publicerad 2017-04-01

DNA-tester ska avslöja avloppssabotörer

Reningsverket i Göviken ska DNA-testa material som spolas ner i det kommunala avloppssystemet. Den som kastar otillåtna föremål kan tvingas betala för sig.

reningsverket i Göviken

Det är ett nytt EU-direktiv som gör att Göviken från och med i dag den 1 april måste börja DNA-testa dambindor, kondomer, snusprillor och annat som spolas ner och hamnar i det kommunala reningsverket. Att otillåtna föremål spolas ner är ett växande problem i hela västvärlden och det här är EU:s sätt att stärka sina miljömål.

Avgifter kan tillkomma

Och det kan bli dyrt för de som spolar ner otillåtna föremål i avloppet.

– Till en början kommer vi inte att göra så mycket av den här informationen, men enligt EU-direktivet är det inom sex månader tänkt att de som spolar ner föremål ska betala för hanteringen av det, säger Claes Jakobsson, driftchef på Göviken.

Fastighetsägarna i kommunen kommer därför att inom några månader få en tilläggstaxa på sin faktura om otillåtna föremål spolats ner. Det blir fastighetsägarna som i sin tur får göra ekonomiska anspråk på sina hyresgäster.

Ingen samkörning av register

– I ett första skede kommer vi inte att göra samkörning av belastningsregistret som finns hos polisen, men EU-direktivet ger oss möjlighet att göra det, säger Claes Jakobsson.

Kommunen har haft kontakt med NFC, Nationellt forensiskt centrum (tidigare SKL), som troligtvis kommer att sköta själva analyserna. Men naturligtvis måste en offentlig upphandling göras innan beslut fattas att det är NFCsom får uppdraget.

– Det är inga problem att hitta DNA på kondomer och dambindor, trots att de spolats runt i avloppsrören innan de landar hos oss, säger Claes Jakobsson.

Uppmaning från kommunledningen till de anställda

Kommunledningsgruppen i Östersund uppmanar därför alla som använder toaletter och avlopp i kommunens lokaler att inte spola ner otillåtna saker, eftersom det kan bidra till att driftskostnaderna för de kommunala lokalerna då ökar.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-04-01

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen