Publicerad 2017-04-06

Så ska det bli lättare att hitta parkering i Östersunds centrum

Det finns tillräckligt med parkeringar i Östersunds centrum, men olika platser utnyttjas väldigt olika – trots att de ligger lika nära centrum. Det visar en rapport som konsultföretaget Trivector Traffic tagit fram på uppdrag av Östersunds kommun.

Bilar som står parkerade på parkeringsplats

- Rapporten visar att de 2 000 parkeringsplatser som finns i centrum inte utnyttjas optimalt, och att den brist på parkeringar som många besökare upplever beror på att de parkeringsplatser som finns utnyttjas på ett ojämnt sätt – man hittar inte till de lediga parkeringarna helt enkelt, säger Lars Andersson, Samhällsbyggnadschef i Östersunds kommun.

Kommunstyrelsen vill därför nu att miljö- och samhällsnämnden börjar förarbetet inför att upphandla olika typer av digitala och statiska skyltar som, tillsammans med annan information, kan skapa förutsättningar för att underutnyttjade parkeringsytor i centrum används effektivare.

På sitt sammanträde i början av veckan skickade Kommunstyrelsen frågan vidare till kommunfullmäktige, som i slutet av april ska ta ställning till att ändra miljö- och samhällsnämndens investeringsbudget för att inrymma upphandlingen av nya skyltar.

38 % av platserna lediga vid "toppbeläggning"

Bild som med tårtdiagram visar graden av beläggning på parkeringsplatser i olika zoner i centrala Östersund

Bild: Trivector Traffic (klicka för att zooma)

Mätningarna som Trivector Traffics rapport baseras på genomfördes i de delar av centrum som avgränsas av Färjemansgatan, Rådhusgatan, Gränsgatan och Strandgatan, och skedde under tre vardagar och två lördagar i september och oktober förra året.

Resultaten visar att beläggningen som mest låg på 62 procent, vilket var under en vardag mellan klockan 14 och 15.

- När det var som allra mest bilar parkerade i centrum var det alltså ändå 38 procent av parkeringarna i hela området som stod lediga. Det är drygt 760 lediga parkeringsplatser, säger Lars Andersson.

Att många ändå upplever det som trångt och svårt att hitta parkering kan enligt rapporten alltså bero på att skyltning och information om var det finns parkeringsplatser inte räcker till.

Här finns de lediga platserna

För den som vill hitta en ledig parkering är tipset att satsa på gamla Beijers, Citygaraget, det kommunala parkeringshuset på Residensgränd samt Domusgaraget. Dessa var de ytor som i Trivcetors mätning hade lägst beläggningsgrad både på vardagar och helger, undantaget kommunens parkeringshus som hade en något högre beläggning under vardagar.

- Men förutom att jobba med skyltningen för att göra det lättare att hitta en parkeringsplats utan att behöva köra runt och leta, så handlar det enligt rapporten också om att få fler att välja kollektivtrafik, gå eller cykla till centrum för att skapa förutsättningar för att staden ska kunna växa framgent, avslutar Lars Andersson.

Läs hela rapporten från Trivector Traffic härPDF

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-04-06

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen