Publicerad 2017-04-10

En stund av sorg men också gemenskap i Rådhuset

Vid lunchtid på måndagen hölls en kort stund av gemenskap i samband med den tysta minut som utlysts i hela landet, för att hedra offren efter attackerna i Stockholm.

Närmare 150 personer, vanliga Östersundsbor, skolelever, poliser, kommunanställda och politiker var närvarande.

Stunden inleddes av kommundirektör Anders Wennerberg som hälsade alla välkomna och berättade om den kondoleansbok som finns på Rådhuset för de som ville skriva något.

Kommunpolisen Maria Könberg, från polismyndigheten började med att tala om vikten av samhörighet i samhället. Det märktes både sorg och gemenskap under den korta stunden.

- Den 7 april var dagen då Sverige förändrades, men mitt i sorgen är det viktigt att komma ihåg att inte låta sorgen styra, hot och terror får inte skrämma oss, och arbetet med demokrati går vidare med full kraft, sade kommunalrådet AnnSofie Andersson (S).

Invånarna var inbjudna att lyssna och dela stunden av gemenskap. Ledande politiker hade lagt meningsskiljaktigheterna åt sidan.


Oppositionsrådet Pär Jönsson (M) talade om att tankarna går främst till de anhöriga men även till de stockholmare som öppnade sina hjärtan och dörrar för de som behövde det, och den vårdpersonal som snabbt var på plats för att ta hand om skadade.
- Vi accepterar inte angrepp på vårt öppna samhälle och ska bekämpa de mörka krafter som vill oss ont, vi ska stå upp för Sverige och länet, sade Pär Jönsson.

Fredagens attacker sätter också folket på prov, inte bara institutionerna.

-Att öppna sina hem, och sina hjärtan, för de som behövt det har för de allra flesta varit en självklarhet i Det man bör bära med sig är all den kärlek, gemenskap och de öppna hjärtan som människor visat när det verkligen gäller, även fast många också känner ilska, avslutade kommundirektör Anders Wennerberg.

I Rådhusets reception finns nu kondoleansboken utlagd fram till långfredagen för den som känner att den vill skriva något. Välkommen att göra det.

Kommunledningen tackar alla som hade möjlighet att närvara.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-04-10

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen