Publicerad 2017-04-10

Nu kan du lämna synpunkter på det förnyade förslaget om Biltema

Idag den 10 april startar granskningsfasen, den andra synpunktsrundan i processen med att ta fram en detaljplan som gör det möjligt för Biltema att etablera sig vid Lillängerondellen. Den som vill tycka till har fram till den 8 maj på sig.

Ändringar i det omgjorda förslaget till detaljplan är som vi tidigare berättat om bland annat att byggnadens storlek minskats från 9 000 till 7 300 kvadratmeter och den maximala höjden från 13 till 9 meter, och att byggnaden flyttats längre bort från Erikslund.

Det omgjorda förslaget har också kompletterats med ett antal utredningar, bland annat om bullernivåer, trafikkapacitet och dagvattenhantering. Hela förslaget inklusive utredningar och övriga bilagor hittar du på vår sida om detaljplaner på gång.

Läs mer och se handlingar tillhörande förslag till detaljplan för Karlslund 3:4

Handlingarna finns också att läsa i pappersform i Rådhusets foajé samt på Östersunds bibliotek.

Så gör du för att tycka till

Du som vill tycka till om förslaget till detaljplan för Karlslund 3:4, som behandlar förutsättningarna för Biltemas etablering, har flera vägar att gå.

Du kan skicka dina synpunkter via e-post till adressen samhallsbyggnad@ostersund.se.

Du kan också skicka in synpunkter med vanlig post, då gör du det till följande adress:

Östersunds kommun
Samhällsbyggnad
831 82 Östersund

Kom ihåg att skriva tydligt vad du vill lämna synpunkter på!

Vad händer sedan?

När granskningstiden gått ut, sammanfattar planhandläggaren alla synpunkter som kommit in i ett så kallat granskningsyttrande, där planhandläggaren också föreslår hur synpunkterna ska behandlas. Kommunstyrelsen tar sedan ställning till planhandläggarens förslag.

Om planförslaget ändras efter granskningen måste det ställas ut igen. Om ändringarna bara berör ett fåtal personer har kommunen dock möjlighet att hantera ändringarna enligt reglerna för standardförfarande. Annars är planförslaget färdigt för antagande.

Läs mer om hur en detaljplaneprocess går till

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-04-10

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen