Publicerad 2017-04-25

Fel vid uträkningen av hemtjänsttaxa

Ett 50-tal personer som är beviljade hemtjänst i Östersund kan ha fått betala för mycket till kommunen. Vård- och omsorgsförvaltningen gör just nu en genomgång för att få reda på vilka som har drabbats.

Dessutom har förvaltningen ändrat sina rutiner så att samma typ av misstag inte ska kunna hända igen.

Det var i samband med att det kom till Vård- och omsorgsförvaltningens kännedom att en enskild person som har hemtjänst fått fel hemtjänsttaxa, som förvaltningsledningen uppmärksammade att fler medborgare också kan ha fått betala för mycket.

Länstidningen rapporterade om det enskilda ärendet för ett par veckor sedan och under tisdagens Vård- och omsorgsnämnd fick politikerna en genomgång av ansvariga tjänstemän om vad som hänt, hur det har kunnat hända och vad förvaltningen ska göra för att liknande misstag inte ska hända igen.

- Vi beklagar djupt att det blivit fel och vi kommer att göra vårt yttersta för att alla medborgare som eventuellt har drabbats ska kompenseras, säger Lars Liljedahl, förvaltningschef.

Schablon korrigeras

Vård- och omsorgsförvaltningens granskning visar att kommunen använt en gammal schablon vid beräkning av bostadskostnaden, vilken i sin tur påverkar hur mycket varje medborgare ska betala för sin hemtjänst.

Granskningen visar också att hemtjänsttaxan kan ha blivit fel för de medborgare som beviljats ROT-avdrag - eller RUT-avdrag - eftersom Östersunds kommun utgår från Riksskatteverkets deklarationsuppgifter.

Schablonen för bostadskostnad är nu korrigerad till den som är aktuell. Vård- och omsorgsförvaltningen gör nu en manuell genomgång av alla som har hemtjänst för att se vilka medborgare som har drabbats av felräkningen. De som har fått betala för mycket kommer att få besked om det.

- Vi bedömer just nu att det rör sig om maximalt 50 personer, säger Lars Liljedahl.

ROT-avdrag får man själv anmäla

När det gäller ROT-avdrag som påverkat skatten så ligger ansvaret på den enskilde att anmäla detta. Om man till exempel har haft ett ROT-avdrag 2015 så blir den deklarerade nettoinkomst det året högre. Det kan i sin tur påverka avgiften under 2017. Det samma gäller den som tidigare haft RUT-avdrag.

Kommunen tar in uppgifterna från Skatteverket. Men om den enskilde vill hänvisa till andra uppgifter finns alltid den möjligheten. Det enklaste sättet att korrigera detta är att kontakta Kundcenter på 063 - 14 30 00 för vidare information.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-04-25

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen