Publicerad 2017-04-25

Skogsbruksvägens boenden slås samman

Skogsbruksvägen 131 och 133 slås samman för att bilda en enhet i kommunal regi. Det beslutade en majoritet i Vård- och omsorgsnämnden på sitt sammanträde under tisdagen.

Det särskilda boendet ska utveckla en avdelning eller avdelningar, som är särskilt anpassade för medborgare med demens, som är mycket oroliga och utåtagerande. Modellen blir Midskogens vård- och omsorgsboende i Luleå.

Den fysiska miljön ska anpassas både inomhus och utomhus för att ge medborgare och medarbetare goda förutsättningar för den här typen av boende. För att underlätta verksamheten bör byggnaderna också byggas ihop, menade majoriteten i nämnden.

Det avtal som kommunen för närvarande har med Vardaga AB om Skogsbruksvägen 133 förlängs därför bara fram till 30 april 2018. Alliansen reserverade sig mot beslutet och yrkade på att nämnden skulle utnyttja möjligheten att förlänga avtalet till och med den 30 april 2020.

Beslut under hösten

I september 2016 beslutade nämnden att endast förlänga avtalet med sex månader fram till 1 november 2017. Motiveringen då var att man ville avvakta utvecklingen sedan Arbetsmiljöverket flaggat om ett föreläggande. Föreläggandet handlade om krav på åtgärder kring brister i arbetsförhållandena. Förvaltningens egen granskning av boendet i november 2015 uppvisade också brister inom några viktiga kvalitetsområden.

Arbetsmiljöverket bedömde senare att Vardaga vidtagit tillräckliga åtgärder efter föreläggandet. Vård- och omsorgsförvaltningens egen granskning som genomfördes i december 2017 visade också att boendet nu uppfyller alla 75 kvalitetskrav, med bara tre mindre brister, som förvaltningen inte bedömer som allvarliga.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-04-25

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen