Publicerad 2017-04-28

Östersund deltar på Creative Cities Network-möte för gastronomistäder i Phuket

MER [kreativetet] Östersund: Sedan Unescos årskonferens hölls i Östersund förra året är vi ordförande för Creative Cities gastronominätverk. Därför finns vi på plats den 28 april till 1 maj i Thailand tillsammans med de andra städerna som är medlemmar i nätverket.

Logotyp med texten Unesco Creative City of Gastronomy Östersund

På plats på Phuket International Symposium 2017 för att representera Östersund finns Mona Modin Tjulin, Östersunds kommun, och Dan Hartman från Region Jämtland-Härjedalen. De kommer i rollen som ordförande att leda arbetet med nätverkets utveckling framåt och har en viktig roll under mötet.

Att vara ordförande innebär att under FN-flagg leda och samordna 18 städer från hela världen. Under Phuket International Symposium 2017 kommer Östersund bland annat att vara ordförande för arbetsgruppsmötena. Östersund kommer också att hålla ett tal i samband med symposiets avslutande. Det är stort intresse för symposiet och bland annat så deltar den thailändska ministern för sport och turism under lördagens möte.

Syftet med deltagandet är också att fortsätta utveckla de kontakter och den marknadsföring som länet fick i samband med Unescos årskonferens, som arrangerades i Östersund förra året. Detta för att fortsätta skapa regionala samarbeten och projekt för länets entreprenörer och företagare.

Fakta Creative Cities Network

Östersund är sedan 2010 medlem i nätverket Creative Cities Network till-sammans med 116 andra certifierade städer i runt om i världen. Medlemskapet har drivits som en regional fråga där stad och landsbygd samverkar kring gemensamma mål inom gastronomi, kultur och turism. Syftet med nätverket är bland annat att samverka för kulturell och ekonomisk utveckling inom gastronomi och andra kulturyttringar.

Östersund fick Svenska Unescopriset 2016 för sitt arbete med Creative Cities

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-04-28

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen