Publicerad 2017-05-01

Fortfarande möjligt att lämna synpunkter om Biltema

Du kan fortfarande lämna synpunkter om det förslag till detaljplan som skulle göra det möjligt för Biltema att etablera sig vid Lillängerondellen. Granskningsfasen av detaljplaneprocessen pågår fram till den 8 maj.

Filmen ovan visar Biltemas egen visualisering av den tänkta etableringen.

 

Ändringar i detta omgjorda förslag till detaljplan är som vi tidigare berättat omlänk till annan webbplats bland annat att byggnadens storlek minskats från 9 000 till 7 300 kvadratmeter och den maximala höjden minskats från 13 till 9 meter. Byggnaden har också flyttats längre bort från Erikslund.

Det omgjorda förslaget har också kompletterats med ett antal utredningar, bland annat om bullernivåer, trafikkapacitet och dagvattenhantering. Hela förslaget inklusive utredningar och övriga bilagor hittar du på vår sida om detaljplaner på gång.

Läs mer och se handlingar tillhörande förslag till detaljplan för Karlslund 3:4länk till annan webbplats

Handlingarna finns också att läsa i pappersform i Rådhusets foajé samt på Östersunds bibliotek.

Så gör du för att tycka till

Du som vill tycka till om förslaget till detaljplan för Karlslund 3:4, som behandlar förutsättningarna för Biltemas etablering, har flera vägar att gå.

Du kan skicka dina synpunkter via e-post till adressen samhallsbyggnad@ostersund.se.

Du kan också skicka in synpunkter med vanlig post, då gör du det till följande adress:

Östersunds kommun
Samhällsbyggnad
831 82 Östersund

Kom ihåg att skriva tydligt vad du vill lämna synpunkter på!

Sista dag att lämna in synpunkter är den 8 maj.

Vad händer sedan?

När granskningstiden gått ut, sammanfattar planhandläggaren alla synpunkter som kommit in i ett så kallat granskningsyttrande, där planhandläggaren också föreslår hur synpunkterna ska behandlas. Kommunstyrelsen tar sedan ställning till planhandläggarens förslag.

Om planförslaget ändras efter granskningen måste det ställas ut igen. Om ändringarna bara berör ett fåtal personer har kommunen dock möjlighet att hantera ändringarna enligt reglerna för standardförfarande. Annars är planförslaget färdigt för antagande.

Läs mer om hur en detaljplaneprocess går tilllänk till annan webbplats

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-05-01

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen