Publicerad 2017-05-04

Giftfria byggmaterial fortfarande långt borta – men det går att välja smart

Byggsektorn i Sverige står för cirka 40 % av material- och energianvändningen i Sverige. De samlade produkter som finns på marknaden innehåller fler än 20 000 kemiska ämnen – att bygga giftfritt och hållbart är därför en stor utmaning i byggboomens Östersund.

Byggvaror och byggkemikalier innehåller ofta skadliga kemikalier som sprids i naturen, antingen när produkten tillverkas eller när en byggnad rivs och blir till avfall.

- Vissa kemikalier kan också förorena inomhusmiljön när de utsöndras från byggmaterial som är inbyggt i huset, och med tanke på att livslängden på en byggnad ligger på 100-200 år så finns en ökad risk för att byggvaror påverkar både människors hälsa och miljön, säger Robert Bergerheim, miljöskyddsinspektör med inriktning på kemikalier på kommunens miljö- och hälsoavdelning.

Svårt att helt komma undan skadliga kemikalier

Många gånger byggs det med byggmaterial som ur ett kemikalieperspektiv är problematiska, men som används ändå eftersom de positiva materialegenskaperna ibland väger tyngre än de kemiska riskerna. Det kan handla om till exempel lättstädade plastgolv eller slitstarkt konstgräs.

- Det är i dagsläget i princip omöjligt att helt komma undan potentiellt skadliga kemikalier när man bygger, men att göra medvetna val när det gäller material kan ändå göra stor skillnad. Idag finns till exempel bra alternativ till trä som är impregnerat med giftiga kemikalier, säger Robert Bergerheim.

Till hjälp för den som bygger finns sedan några år tillbaka Byggvarubedömningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ett webbaserat verktyg som underlättar val av bygg- och förvaltningsmaterial som är bra för miljön. I verktyget finns miljöbedömningar för de mest använda produkterna och varorna som används inom fastighetsbranschen. Bakom verktyget står ett 40-tal svenska byggföretag, större fastighetsägare, kommunala bostadsbolag, kommuner och landsting.

Rivning - en riskfaktor

Även rivning är en riskfaktor för kemikaliepåverkan – i äldre byggnader finns oftast material som i dag är helt förbjudna och när byggnaderna rivs ökar risken för påverkan på hälsa eller miljö.

- Vi vet mycket mer om kemikalier i dag än man gjort för några tiotals år sedan, och allt eftersom har kemikalier och material som till exempel PCB och asbest helt förbjudits, men de finns ju fortfarande kvar i de hus som byggdes när materialen fortfarande var tillåtna, säger Robert Bergerheim.

- När man ska riva är det därför väldigt viktigt att rivningen sker på ett säkert sätt och att man tar hand om det avfall som uppstår. Det är också viktigt att komma ihåg att det många gånger kan krävas att man ansöker om lov hos oss innan man river, och då anger vem som ska ta hand om byggavfallet och hur det ska gå till, säger Erik Blomqvist, handläggare på kommunens plan- och byggavdelning.

Läs mer om kemikalier, miljögifter och farliga ämnen

Läs mer om giftfritt byggande

Läs mer om rivning

Materialen du bör vara medveten om

Att göra medvetna val kan göra att du får bättre koll på möjlig kemikaliepåverkan i exempelvis din bostad. Här är några av materialen som du bör ha koll på:

  • Granulat, konstgräs, fallskydd
  • Tryckimpregnerat trä
  • Zinkplåt
  • Kopparplåt och -ledningar
  • Fogmassa
  • Isolering
  • Massagolv
  • Plastgolv

Du kan läsa mer om materialen, vad de innehåller och vad du kan välja istället på Stockholms stads webbsidor om kemikalier i byggmaterial.

Läs mer om kemikalier i byggmaterial på Stockholms stads webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-05-04

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen