Publicerad 2017-05-06

Bynäset - vad händer nu?

Kommunfullmäktige har tagit beslut att delar av Bynäset ska köpas från Fortifikationsverket. Det som händer nu är att Fortifikationsverket och Östersunds kommun ska komma överrens om en summa för köpet. Efter det är planen att området ska öppna preliminärt den 1 juni.

Två personer går längs en smal väg med trädgult staket på båda sidorna om vägen. Den grå vägen slingrar sig bortåt.

En stor del av Bynäset är inbyggt med trästaket. På just det här avsnittet är det en väg byggd genom det skjutområde som bombarderats av jaktflyg i flera decennier. På grund av all OXA i området är det staket på båda sidor om vägen. Personerna på bilden hade tillstånd att vistas på området från Fortifikationsverket.

Tillträde förbjudet till preliminärt den 1 juni

Planen är att Östersunds kommun ska ta över en del av Bynäset den 1 juni 2017. Tills dess är det tillträde förbjudet till Bynäset enligt Fortifikationsverket som ansvarar och äger området.

Förhållningsregler på Bynäset

Enligt tillägg till kommunens lokala ordningsföreskrifter kommer detta att gälla på Bynäsets fritidsområde:

  • Förbjudet att passera staketet som skiljer frizonen från skyddsobjektet
  • Förbjudet att elda
  • Förbjudet att gräva, schakta eller utföra andra åtgärder som kan förändra markförhållandena, utan polismyndighetens tillstånd
  • Ridning är inte tillåtet i området
  • Bynäsets fritidsområde ska jämställas med offentlig plats

Cykling under ansvar

Det kommer att vara tillåtet att cykla i Bynäsets fritidsområde när Östersunds kommun tar över marken. Efter stigar måste den som cyklar ta det lugnt och lämna företräde för de som går eller springer. Självklart ska den som cyklar även ta hänsyn natur och mark precis som alla andra som besöker fritidsområdet.

Skyltning

Just nu förbereds skyltning med förhållningsregler över området. Det är viktigt att respektera skyltningen, speciellt den skyltning som markerar gränsen mot skyddsobjekten. Innanför dessa skyltar kan det finnas OXA, oexploderad ammunition, och att vistas på den marken kan innebära livsfara. Skyltningen kommer även att bestå av karta över området och historik om vad Bynäset har används till.

Staket

De områden som Fortifikationsverket fortfarande kommer att äga och som är skyddsobjekt är omringade av ett trästaket. Det är förbjudet att klättra över dessa staket. Innanför staketen finns mark som inte är röjd från OXA, oexploderad ammunition.


Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-05-06

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen