Publicerad 2017-05-11

Grus och bråte i sopkärlen sliter på människor och maskiner

Grus i sopkärlen är ett arbetsmiljöproblem för oss. Med grus i kärlen blir de för tunga att hantera vilket gör jobbet slitsamt för vår insamlingspersonal. Grus och sten sliter också på sopbilarna och grenar och kvistar fastnar i kärlen och i bilarna.

Sopa grus

De sopor som du lägger i det vanliga sopkärlet lastar vi om för transport till kraftvärmeverket i Sundsvall. Där gör gruset ingen nytta och för grenar och bråte måste vi betala en felsorteringsavgift eftersom de är för stora. Dessutom blir transporterna till Sundsvall onödigt dyra; en kostnad som vi tar ut på din avgift. Inte heller i kompostkärlet ska något från trädgården slängas.

Vi komposterar matavfallet på vår avfallsanläggning utan föregående eftersortering eller krossning. Varken grus eller grenar passar in där. Vi tar ut felsorteringsavgifter om du slänger fel i kärlen, och alltför tunga kärl tömmer vi inte.

Gör så här i stället

Du är välkommen med ditt Trädgårdsavfall till våra återvinningscentraler; sortera i Stammar-Grenar-Kvistar (som vi krossar) respektive Löv-Gräs-Häckklipp. Återvinningscentralerna tar däremot inte emot Grus-Sten-Betong etc. Det får du lämna gratis på Gräfsåsens avfallsanläggning.
Tack! hälsar Avfall Återvinning

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-05-11

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen