Publicerad 2017-05-16

Vad är "Plan för handling"?

Östersunds kommun har en "plan för handling" för hur vi tillsammans ska arbeta för att utveckla hjälp och stöd för barn och unga. Petra Olsson, områdeschef för Barn Unga Vuxna vid Socialförvaltningen, berättar mer.

Porträttbild på Petra Olsson

Det är viktigt att alla barn och ungdomar kan få stöd och hjälp på olika sätt, om och när de skulle behöva det. Olika myndigheter ansvarar för olika saker, och när det gäller till exempel skolan eller om barn och unga far illa på något sätt så är det kommunerna som har ansvaret.

Ett uppdrag för kraftsamling

I november 2015 besökte regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Cecila Grefve, Östersund, och gav då kommunen i uppdrag att ta fram en "plan för handling för den sociala barn- och ungdomsvården". Varför skulle vi göra det?

– Bakgrunden är att man såg att det fanns ett behov av att kraftsamla och att samordna arbetet inom den sociala barn- och ungdomsvården. Hög arbetsbelastning, svårigheter att rekrytera och en ökning av antalet orosanmälningar, vilket förstås har påverkat arbetssituationen för socialtjänsten över hela landet, säger Petra Olsson, områdeschef för Barn Unga Vuxna vid Socialförvaltningen.

Mer tid till barnen

Nu på torsdag är Cecila Grefve åter på besök i Östersund, och ni ska då berätta för henne om hur ni jobbar med planen. Vad händer sedan?

– Vi ser att vi har kommit en bra bit på väg med vår plan men att vi har en hel del kvar att arbeta med. En viktig utmaning för oss är att ge mer tid till barnen. Den direkta tiden för mötet med det enskilda barnet är bara en bråkdel av arbetstiden, och det behöver vi fortsätta arbeta med för den tiden måste öka. Vi måste också utveckla vår samverkan kring barn med psykisk ohälsa med regionen, och hitta fler former för samarbete, säger Petra Olsson.

Hela kommunen har ansvar för barnen

Hur känns det att ha fått det här uppdraget, var det välkommet?

– Mycket! Vi jobbar naturligtvis med förbättringar löpande, men det här nationella initiativet har givit oss en skjuts framåt. Uppdraget kom precis när vi hade en tuff situation med många vakanser och svårt att rekrytera, orosanmälningarna bara fortsatte att öka. Trots det så har arbetet varit värdefullt och gett energi att hitta nya sätt att lösa situationen. Det är inte bara Socialförvaltningen som äger frågan om hur barn mår, utan att det är en fråga för hela kommunen och för regionen. Det är jättebra att få en överblick över vilka styrkor och utmaningar vi har i Östersunds kommun, och vi har tagit del av många andra kommuners förbättringsarbete via Cecilia Grefves blogg, säger Petra Olsson.

Läs mer

Plan för handling för den sociala barn- och ungdomsvården

För barn och unga - Socialtjänstens sidor särskilt för dig som är barn eller ungdom i Östersund

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-05-16

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen