Publicerad 2017-05-23

Rapport från Socialnämnden 23 maj

Tio av de dryga 104 miljoner kronor som Östersunds kommun måste spara inför nästa år ska Socialnämnden stå för. På tisdagen beslutade politikerna om hur pengarna ska sparas i och med att nämnden klubbade budget 2018.

Socialnämnden har lite drygt 280 miljoner kronor att röra sig med nästa år. För att få plats i budgetkostymen fattade Socialnämnden på tisdagen beslut om följande åtgärder inför nästa år, enligt förvaltningens förslag:

  • Minskad ram för ekonomiskt bistånd
  • Medfinansiering av tillnyktringsenheten
  • Överenskommelse om kostnadsansvar vid barn- och ungdomsplaceringar
  • Brytpunkten upphör
  • Socialnämndens medfinansiering av Arbetslivscenter upphör
  • Socialnämndens medfinansiering av Mobila teamet upphör
  • Delfinansiering av en tjänst vid Navigatorcentrum upphör
  • Minskat utrymme för organisations- och föreningsbidrag
  • Familjerådslag avvecklas

Läs mer om förslagen här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

- Det är aldrig bekvämt att göra besparingar, men ibland är det nödvändigt. Vi har i dag fattat ett beslut där vi har försökt att freda barn, unga och familjer. Vi har fokuserat på det som är Socialnämndens kärnverksamhet. När det gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder, exempelvis Brytpunkten, lämnar vi så klart inte de inskrivna vindförvåg. Självklart kommer de att få fortsatt stöd i våra befintliga och kommande projekt, säger Björn Sandal (S) nämndens ordförande.

Oppositionen deltog inte i budgetbeslutet. Allianspartierna kommer att presentera ett eget budgetförslag i Kommunfullmäktige.

Det slutgiltiga beslutet om kommunens budget fattas av Kommunfullmäktige i höst.

Övriga beslut

Nämnden beslutade även i ett antal serveringstillståndsärenden, om extra organisationsstöd till Brottsofferjouren samt att anta förvaltningens IT-plan 2018.

Hela protokollet med samtliga beslut som nämnden fattade kommer att finnas tillgängligt härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på kommunens hemsida så fort protokollet justerats, inom några dagar.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-05-23

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen