Publicerad 2017-05-30

Delar av Rådhuskomplexet rivs när kommunen investerar i nytt kommunhus

Kommunstyrelsen har nu fattat beslut om att byggnaderna B, C, D och E i Rådhuskomplexet ska rivas och ett nytt kommunhus ska byggas upp från grunden. Kommunstyrelsen sa idag tisdag den 30 maj ja till den investering på 300 miljoner kronor som det nya kommunhuset kommer att kosta. Men trots den stora investeringen så räknar kommunen med att spara pengar på projektet.

Flygbild över Rådhustomten.

- Det låter såklart som en stor summa, men det här är en så kallad lönsam investering, alltså en investering som betalar sig från dag 1 då vi flyttar in i det nya huset. Vi har idag kostnader på ungefär 20 miljoner varje år för att vi måste hyra andras lokaler för vår egen personal, och för att vi exempelvis behöver bilar för att kunna förflytta oss runt mellan de olika lokalerna, för att inte tala om att vi tappar i effektivitet och medborgarnytta när vi har logistiska problem att lösa vid sidan om våra vanliga arbetsuppgifter och vår kärnverksamhet, säger Anders Wennerberg, kommundirektör.

Stort arbete ligger bakom

När kommunen kan inhysa sin administrativa personal i egna lokaler kan man spara in på externa hyror och andra kringkostnader, ungefär 3,5 miljoner kronor per år räknar kommunen med att spara.

Att ett nytt kommunhus behövs har varit klarlagt länge, hösten 2015 fick hundratals av kommunens medarbetare evakueras ur stora delar av Rådhuskomplexet efter omfattande problem med inomhusmiljön. Sedan dess har arbetet med att hitta en lämplig lösning för ett nytt kommunhus pågått för fullt.

- Vi har utrett vad som lämpligast att göra, behålla de gamla stommarna och sanera dem så att de blir säkra, eller riva helt och bygga nytt från grunden. Vår bedömning har varit att det bästa alternativet är nybyggnation, eftersom det ger oss möjligheter att bygga ett mer framtidssäkert hus. Att vara bunden till 40-50 år gamla stommar ger oss inte samma möjligheter att utforma en modern arbetsplats, säger Örjan Jervidal, förvaltningschef på Teknisk förvaltning.

Kommunstyrelsen höll med om tjänstemännens bedömning och beslutade om rivning och nybyggnation, med tillägget att finansieringen ska ske genom ökad upplåning, och att driftskostnaderna för investeringen ska finansieras genom att externa hyreskontrakt avvecklas.

- Det är viktigt att vi kan bygga nya, ändamålsenliga och yteffektiva kontorslokaler samlade vid Rådhuset. Det sparar tid och pengar jämfört med att vi förhyr lokaler på olika ställen runtom i kommunen. Ur ett medborgarperspektiv gör vi dessutom därmed det lättare att besöka kommunen, säger AnnSofie Andersson, ordförande i Kommunstyrelsen.

Det händer nu

Nästa steg i processen är att starta arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Rådhustomten. Det behövs nämligen för att kunna bygga ett nytt hus på tomten. Beslutet om att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet beräknas kunna tas av Kommunstyrelsen i augusti.

Klart är också att det blir en arkitekttävling för byggnaden. Ett flertal arkitekter ska först få kvalificera sig för att få tävla, och därefter ta fram varsina förslag på hur det nya kommunhuset ska se ut. Förslagen kommer sedan att bedömas av en jury bestående av både arkitektonisk expertis och av representanter från kommunen.

Arbetet med att ta fram underlagen för arkitekttävlingen startar också inom kort.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-05-30

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen