Publicerad 2017-05-30

Rapport från Kommunstyrelsen 30 maj

Det var en gedigen ärendelista som politikerna i Kommunstyrelsen hade på sina bord under tisdagens sammanträde – 43 punkter lång för att vara exakt. Här följer en sammanfattning av några av de beslut som politikerna fattade.

Budget 2018

Kommunstyrelsen ska spara 13 miljoner kronor nästa år. Kommunens samtliga styrelser och nämnder ska totalt minska sina kostnader med 104 miljoner kronor 2018.

Kommunstyrelsen ska komma i budgetkostymen genom att:

  • Inte genomföra samordnad varudistribution
  • Inte bygga kombiterminal
  • Avstå julklappar till kommunens anställda
  • Minska det interna ledarprogrammet
  • Ta ut pengar från skaderegleringsfonden
  • Verkställa ny upphandling inom vuxenutbildning
  • Minska verksamhetsmedel till Navigatorcentrum
  • Lägga ner Magasinet Östersund
  • Inte betala ut arvode till ersättare som inte tjänstgör under Kommunstyrelsesammanträden
  • Övriga politiska besparingar

Oppositionen deltog inte i beslutet, utan kommer att lägga fram ett eget budgetförslag till Kommunfullmäktige.

I höst fattar Kommunfullmäktige det slutgiltiga beslutet om budgeten.

Biltema

Arbetet med att ta fram detaljplan för Karlslund 3:4, där Biltema vill etablera sig, börjar nu att närma sig sin slutfas. Kommunen har genomfört både samråd och granskning. Under den senaste fasen, granskningsfasen, har 66 synpunkter kommit in. Synpunkterna rör bland annat trafiksituationen, själva placeringen av butiken, hur stadsbilden påverkas och dagvattnets påverkan.

Politikerna i Kommunstyrelsen beslutade på tisdagen att anta granskningsutlåtandet och att överlämna detaljplanen till Kommunfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet om Karlslund 3:4.

Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna yrkade avslag.

Thomée

M/S Thomée har sedan 2015 genomgått en omfattande renovering till ett värde av 9 miljoner kronor. Förhoppningen har varit att båten återigen ska trafikera Storsjön i sommar, helst av en extern företagare eller organisation. Renoveringen och slutbesiktningen har dragit ut på tiden samtidigt som inga externa organisationer har visat intresse av att ta över driften av Thomée. Kommunen kommer därför själv stå för driften av Thomée i sommar.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-05-30

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen