Publicerad 2017-05-31

Rapport från Kultur- och fritidsnämnden 31 maj

Här är några av besluten som togs på Kultur- och fritidsnämndens sammanträde under onsdagen.

En ordförandeklubba på ett bord.

Hela protokollet med samtliga beslut som nämnden fattade kommer att finnas tillgängligt här på kommunens hemsidalänk till annan webbplats så fort protokollet justerats, inom några dagar.

Så blir den konstnärliga gestaltningen på Storsjöteatern

71 konstnärer var intresserade, 3 blev utvalda att göra skisser. Nu har nämnden beslutat att det blir Anders Nilsson, Göteborg, som ska göra den konstnärliga gestaltningen vid ombyggnationen av Storsjöteatern. Den består av två delar. Ett stort foto ska tryckas på glaset till den blivande glaskuben ut mot Stortorget. Sedan ska den långa svängda väggen från garderoberna ned mot Studioscenen smyckas med fotografier. Arbetet med den konstnärliga gestaltningen, som får kosta maximalt 500 000 kronor exklusive moms, ska påbörjas i höst.

Multiarena och skejtramp vid Lits skola

Utifrån det arbete som skett i dialog med barn och unga i Lit, via bland annat Open Space, tog nämnden under dagen beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att bygga en multiarena och skejtramp i anslutning till Lits skola.

Mötesplatser unga 2017

Dessa föreningar får bidraget Mötesplatser Unga:

 • ABF Jämtland Härjedalen: För att starta upp ensamkommandeförening i Östersund. 20 000 kr
 • Boxningsklubben Ängeln: Hyra en tävlingsring från Sundsvall för att anordna en tävling i större skala. 25 000 kr
 • Brunflo IF: Brunflo Bike Park. Etapp 1 genomfördes 2015. Planerar att genomföra etapp 2 av projektet. 25 000 kr
 • Brunflo IK: Bidrag till två avdelarsargar. Köpa in fler ”prova-på-utrustningar” för hockey. 50 000 kr
 • Kamratföreningen Räddningsplankan: Motverka socialt utanförskap genom att erbjuda en alkohol- och drogfri verksamhet. 22.500 kronor.
 • Medborgarskolan Jämtland Härjedalen och MakerSpace Östersund: Vill driva innovationskraften i länet. Öka kunskap i programmering, design och elektronik. 15 000 kr
 • Mylthsylth Kulturförening: Tvådagars musikfestival för att lyfta det lokala musiklivet. 25 000 kr
 • Östersund Basket: Starta ettårigt förebildsprojekt för att nå och aktivera tjejer i Östersunds kommun. 50 000 kr
 • Östersunds Budokai: Vill utveckla träningsmöjligheterna med ny utrustning. 50 000 kr
 • Östersunds bugg & rock'n'rollklubb ÖBRK och Opes fotbollslag P- 02 och F-02: Vill genomföra ett projekt tillsammans med ensamkommande flyktingbarn inom området dans. 12 500 kr
 • Östersunds DFF: Vill visa upp verksamheten med prova-på-träningar. Under sommarlovet starta ett projekt med BK Ängeln och Hej Främling. 75 000 kr

Budget: 370 000 Kronor samt eventuellt 77 500 kr från Kommunstyrelsen.

Utveckling av Storsjöbadet

Anläggningen har behov av renovering och underhåll, enligt förstudien av Storsjöbadets utveckling som gjordes under hösten 2016. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Storsjöbadet renoveras och byggs ut. Förslaget innebär att kapaciteten ökar och byggnaden anpassas efter dagens krav på tillgänglighet och i enlighet med Östersunds kommuns tillgänglighetsstrategi ”Design för alla”. Ärendet kommer att lyftas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Tilläggsyrkande: De förtrondevalda pekade under dagens sammanträde på att man redan nu måste ha med sig att ett helt nytt badhus ska stå klart om 25 år.

Utegym vid Frösö gångbro

Det blir ett nytt utegym i anslutning till gång- och cykelbron på Frösösidan.

Elitsatsande damlag - Östersunds Curlingklubb

Östersunds Curlingklubb får bidrag för säsongen 2017/2018 med 50.000 kronor.

Bidrag - Idrottsskola 2017 för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar

Parasport Jämtland-Härjedalen får 20.000 kronor i bidrag till idrottsskola under 2017 för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Nämndens beslut om budget 2018, utifrån Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till besparingar

Slutgiltigt beslut om budget 2018 tas av kommunfullmäktige i höst.

Besparingar:

 • Litsbacken avvecklas.
 • minskat öppethållande på Brunflobadet. Badet kommer att ha stängt måndagskvällar.
 • minskning och avveckling av vissa riktade bidrag.

Intäktsökningar:

 • höjning av inträdesavgift på baden. De nya inträdesavgifterna blir: 60 kr för 3-17-åringar. 10 kr för spädbarn, badblöja ingår i priset.
 • höjning av inträdesavgift vid Östbergets slalomanläggning. Nya biljettpriser är inte specifierade än.
 • ökade intäkter i form av höjda hyror och avgifter för föreningar. En del av dessa föreningsavgifter, 300 000 kr, ska finansieras via en ny elitserieavgift, med 10 kr per redovisad besökare.

Effektivisering:

 • enheten Arenabyn förs över till Kultur- och fritidsförvaltningen från Teknisk förvaltning.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-05-31

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen