Publicerad 2017-06-02

Information från Jämtlands Räddningstjänstförbund

Jämtlands räddningstjänstförbund, JRF och Brandmännens riksförbund, BRF har idag den 2 juni, träffats och enats om följande åtgärdsförslag

Parterna kan nu konstatera att det finns inga möjligheter till att teckna några lokala avtal utan det är det centrala avtalet som skall gälla enligt ett beslut av ägarkommunerna. Möjligheter till några ensidiga arbetsgivarbeslut finns det inte heller ekonomiskt utrymme för.

Direktionen för JRF har sedan tidigare tillställt Pacta synpunkter på avtals konstruktion och processen under framtagandet av RiB 17. Med stöd av denna skrivelse har JRF och BRF har enats om att tillsätta en partsammansatt arbetsgrupp för att:

- Arbeta med att förstärka rekryteringen

- Åtgärder för att stimulera till fortsatt anställning

- Påverka kommande avtalsförhandlingar där exempelvis ob-tillägget ska beaktas.

- JRF, som är den enskilt största RIB organisationen i Sverige, aktivt får delta i kommande avtalsförhandlingar på central nivå

Båda parter hoppas att detta skall leda till att de brandmän som har för avsikt att avsluta sin anställning hos räddningstjänstförbundet ser positivt på det arbete som skall genomföras och överväger att stanna i sin anställning. Båda parter lovar att arbeta med kraft för att nå målsättningen.

Det här är Jämtlands Räddningstjänstförbund.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jobba som deltidsbrandman.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-06-02

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen