Publicerad 2017-06-04

Pengar till biblioteket för projekt med familjehemsplacerade barn

Kulturrådet ger Östersunds bibliotek 350 000 kr för projektet Boken som kompis. Projektets syfte är att ge familjehemsplacerade barn goda förutsättningar vad gäller läsning.

Bilden föreställer en uppslagen bok, där två sidor försiktigt vikts in mot mitten så att de bildar ett hjärta.

- Studier visar att familjehemsplacerade barn generellt har det svårare i skolan än andra barn. En av anledningarna är bristande läsförmåga. I detta projekt vill vi öka läsförmågan på ett lustfyllt snarare än prestationsinriktat sätt, säger Helen Asklund, en av de två bibliotekarier som driver projektet.

I samarbete med kommunens familjehemsteam kommer biblioteket att erbjuda utbildningsträffar om läsning för familjehemmen och skicka ut bokpaket till drygt 10 barn under ett år. Projektet startar i höst, och bokpaketen skickas ut varannan månad.

- I samband med utskicken ska en bibliotekarie göra hembesök och prata om läsning med barnen och familjehemmen. Läsning är ju också en gemensam aktivitet, och ett bra tillfälle för att prata om viktiga saker. Bokpaketen är individuellt anpassade för att möta varje barns behov och intressen, säger Helen Asklund.

Projektet Boken som kompis är utformat av bibliotekarier på Östersunds bibliotek, men liknande projekt finns i flera kommuner runtom i Sverige.

- Vi inspirerades av Letterbox Club, som startade i England och numera finns i många länder, säger Helen Asklund. Det känns kul och viktigt att få möjligheten att genomföra detta projekt i Östersund.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-06-04

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen