Publicerad 2017-06-07

Mer plast och sopor än någonsin i jorden på Gräfsåsen

Det brukar hamna lite sopor i östersundsbornas matavfall och det finns de som förpackar matavfallet i vanliga plastpåsar när de komposterbara påsarna tagit slut. Men nu är det värre än vanligt. Är det slarv eller okunskap? undrar personalen på Gräfsåsens avfallsanläggning.

Kompoststrängar på Gräfsåsen med mycket plast och sopor

Så mycket plast och sopor är det i jorden som vi gör av östersundsbornas matavfall.

När matavfallet, som kommunen samlade in och komposterade under den gångna vintern, lades upp för efterkompostering blev personalen på Gräfsåsens avfallsanläggning mycket överraskade. Så mycket plast och sopor har det aldrig varit i kompostjorden förut.
- Det brukar vara plast i kompostjorden men i år är det rent bedrövligt, säger driftsledare Kenneth Ivansson på Gräfsåsen.

Nu siktas jorden för att kunna användas som anläggningsjord. All plast går inte att sikta bort. Små plastbitar finns alltid kvar i jorden och de kryper upp ur den nyanlagda gräsmattan på gamla soptippen. Och årets siktning ger nästan lika mycket plast och sopor som jord.

- Vi tittar nu på var de värsta lassen med matavfall kommer ifrån, berättar avfallsstrateg Catrine Edlund. Vi har ringat in några problemområden och vi kommer att ta kontakt med fastighetsägarna och erbjuda vår hjälp med tydligare skyltning och information till hyresgästerna.

Om kompostpåsarna tar slut - använd papperspåse

Att matavfall paketeras i vanliga plastpåsar kan bero på att östersundsborna upplever det krångligt att hämta kompostpåsar. De finns idag att hämta på återvinningscentralerna och i rådhusets reception. Avfall Återvinning utreder nu hur kompostpåsarna ska bli mer tillgängliga.
- Men om kompostpåsarna tar slut så kan man använda vanliga papperspåsar, förklarar Catrine Edlund. Eller förpacka matavfallet i tidningspapper. Det är mycket bättre än att använda plastpåsar eftersom papperet bryts ned i komposten.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-06-07

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen