Publicerad 2017-06-20

Ja till detaljplanen – det här händer med Biltemabygget nu

På måndagskvällen röstade majoriteten av politikerna i Kommunfullmäktige ja till en ny detaljplan för det område i Karlslund där Biltema vill bygga sin butik. Men ännu är det långtifrån möjligt att sätta spaden i marken.

- Det tar tre veckor från det att Kommunfullmäktiges protokoll har justerats till att beslutet vinner laga kraft, säger Maria Boberg, stadsarkitekt vid Östersunds kommun.

Under den perioden har de boende i området som haft synpunkter i samråds- och granskningsprocesserna möjlighet att överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen. Andra och sista instans är Mark- och miljööverdomstolen.

Innan bygget kan starta måste också exploatören, det vill säga Biltema, söka bygglov för den planerade butiken.

- Bygglov kan inte beviljas förrän planen har vunnit laga kraft, säger Maria Boberg.

Beslut om bygglov fattar Miljö- och samhällsnämnden i Östersund.

Samtidigt har Länsstyrelsen, som i det här fallet är tillsynsmyndighet över kommunen, möjlighet att starta en parallell överprövningsprocess av beslutet, vilket de aviserat att de kanske kommer att göra.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-06-20

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen