Publicerad 2017-06-29

Team för trygg hemgång från sjukhuset

I höst startar Östersunds kommun ett mottagningsteam. Teamets uppgift blir att erbjuda extra stöd i hemmet till den som skrivs ut från sjukhuset. På så sätt ska medborgare med stort behov av vård och trygghet kunna återvända direkt hem.

Äldre man i rullstol omgiven av yngre familjemedlemmar i olika åldrar. Alla ser glada ut.

- Vi är i full gång med rekryteringarna, berättar Eva Lundqvist, kvalitetsansvarig på Sektor hemtjänst inom Vård- och omsorgsförvaltningen.

- Annonser gick ut i början av juni. Sista ansökningsdag är 31 juli för underskötersketjänsterna och 15 augusti för arbetsterapeuttjänsten. Vi hoppas kunna köra igång mottagningsteamet från första oktober.

Teamet ska bestå av 20 undersköterskor, en arbetsterapeut och en chef.

Här hittar du rekryteringsannonsen för undersköterskor till mobila mottagningsteametlänk till annan webbplats

Här hittar du rekryteringsannonsen för arbetsterapeut till mobila mottagningsteametlänk till annan webbplats

Kartläggning i trygg hemmiljö

Mottagningsteamet blir ett alternativ till korttidsvistelse. Personal kommer att kunna vara hos den enskilde dygnet runt ända upp till en vecka om så behövs. Under tiden kartlägger teamet personens behov av stöd. I trygg hemmiljö skapas bästa möjliga förutsättningar för kartläggningen.

Tanken är att teamet ska läsa av och iakta vilka behov personen har, samtidigt som personen själv får chans att i lugn och ro prova sig fram och vara delaktig.

Efter de första dagarnas kartläggning ger teamet underlag till biståndshandläggaren som sedan fattar beslut om fortsatt stöd av ordinarie hemtjänst - eller om flytt till särskilt boende.

Goda erfarenheter i Skellefteå

- Vi har varit på studiebesök i Skellefteå där man har goda erfarenheter av det här arbetssättet med ett mobilt mottagningsteam. Resultatet i Skellefteå visar på minskad kostnad för betalningsansvar - när utskrivningsklara blir kvar på sjukhuset - och minskat antal återinläggningar, berättar Eva Lundqvist.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-07-25

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen