Publicerad 2017-07-11

Östersunds kommun visade upp välfärdsteknologi under storkonferens på Malta.

Östersunds kommun har under en längre tid legat i framkant för ny teknik, kopplat till välfärden och medborgarnas behov. Ett hjälpmedel för att skapa större möjligheter att bo kvar hemma, på ett tryggt och säkert sätt.

 

Facknämndens övergripande målsättning är ju ” En hälsofrämjande kommun”.

Vad det innebär för Östersunds kommun kopplat till ny teknik inom välfärden var i fokus första delen av föredragningen.


Till exempel berättades om jobbet med digitala trygghetslarm, GPS-larm, som kan ge rörelsefrihet och möjlighet till en promenad på egen hand, utan att vara beroende av personal som går med.

Hur våra trygghetskameror och/eller trygghetssensorer fungerar, vilka kan ersätta personliga besök under natten, för en lugnare och ostörd nattsömn.

Det här är fjärrstyrd natt-tillsynlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Delegationen lyfte särskilt fram ett par konkreta arbetssätt. Bland annat hur personal fått verktyg för att lägga mer tid tillsammans med medborgarna, och mindre tid med administration.

Två exempel som mötte stort intresse var att kommunen sedan några år tillbaka planerar allt i mobiltelefonen och användningen av digitala lås.

Det berättades också om ett spännande pilotprojekt, där medborgaren med hjälp av ny teknik och sensorer skickar hälsodata som blodtryck, sömnkvalitet, rörelse, temperatur (både i rum och kropp) och vikt, berättar Tommy Ceder, IT-strateg.

Under föredraget öppnades det såklart upp för frågor.

Bland annat konflikten mellan den personliga integritet och att bli ”övervakad” och hur man hittar balansen både utifrån vad som är bäst för den enskilde samtidigt som landets lagar ska följas.

Samt ”Vem som övervakar vad som har övervakats?” All data som samlas in via sensor behöver följas och analyseras.
- Efter seminariet fick vi glädjande många positiva kommentarer om såväl vårt arbete som vår presentation och vidare fler djupgående frågor dök upp i vår bemannade monter, under pauserna, berättar Åsa Trolle.

Vårt delseminarium var ett av totalt ett 40 tal seminarier som hölls på engelska, franska, tyska eller spanska.
- Vi har sedan flera år ett uppdrag från Vård- och omsorgsnämnden att vi senast 2025 ska vara det ”efterfrågade föredömet” när det gäller vårt Hälsofrämjande arbete. Att vi efter ansökan fick förtroendet att hålla föredraget och det gensvar som vi fick efteråt får tas som ett litet kvitto att vi är på rätt väg, avslutar Lars Liljedahl, vård- och omsorgschef.

NOT: Föredraget hölls av Åsa Trolle - Enhetschef för Teknik och Service.
Tommy Ceder - IT-strateg.
Robert Brandt - Biträdande Förvaltningschef.
Lars Liljedahl - Förvaltningschef Vård och omsorgsförvaltningenAnvänd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-07-11