Publicerad 2018-03-06

Påverka satsningar på hälsa

Nu skickas folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor ut. Svara och berätta hur du mår.

Bild på pappa, bebis och ett blått kuvert

 Under våren får drygt 4 000 invånare i Östersunds kommun ett blått kuvert i sin brevlåda. Det är den återkommande nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor som genomförs i hela Jämtland och Härjedalen under våren. Totalt kommer 9 600 slumpvalda invånare i hela regionen att få enkäten.

Berätta vad som påverkar din hälsa

Syftet med undersökningen är att få kunskap om hälsoläget hos befolkningen, vilka skillnader som finns mellan olika grupper och även följa förändringar i hälsa över tid. Med hjälp av undersökningen får länets åtta kommuner och Region Jämtland Härjedalen ett bra underlag för planering och prioritering av olika hälsofrämjande insatser.

- Genom att vara med och berätta hur du mår och vad som påverkar din hälsa får vi som kommun men även andra myndigheter ett bra underlag för att kunna bestämma vilka satsningar och riktade insatser som behövs för en god och jämlik hälsa för alla, säger Anna Werme som är folkhälsostrateg på Östersunds kommun.

Så här använder Östersunds kommun resultaten

Östersunds kommun använder enkätensom underlag för planering och även för uppföljning av olika insatser. Som exempel har enkätresultatet från 2014 års undersökning funnits med som underlag i Kultur- och fritidsförvaltningens arbete med ett nytt friluftsprogram. Flera indikatorer från enkäten ingår i den årliga omvärldsanalys som fullmäktiges hållbarhetsberedning tar fram och som utgör en grund för de övergripande målen i kommunen.

Håll utkik efter det blå kuvertet

Under vecka 10 skickas det blå kuvertet ut till slumpmässigt utvalda länsinvånare mellan 16 - 84 år med information om enkäten och med möjlighet att logga in på webben för att besvara den digitalt, på svenska eller engelska. Enkäten kommer att skickas ut i pappersformat under vecka 12.

Behov av stöd

Om du behöver stöd att fylla i enkäten kan du vända dig till Östersunds kommuns Kundcenter eller något av kommunens bibliotek.

Frågor?

Här finns bra information

www.regionjh.se/halsapalikavillkorlänk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2018-03-06

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen