Publicerad 2017-04-12

Grävningar vid surfbukten

Vi gräver nytt dagvattenutlopp till Storsjön från Frösövägen - Trädgårdsvägen

Grävning

Vatten Östersund lägger om dagvattensystemet vid Surfbukten för att säkra avrinningen från Frösövägen - Trädgårdsvägen. Dagvattnets utlopp kommer flyttas från Surfbukten till ett nytt utlopp söder om gångbron. Grävarbetet beräknas pågå till mitten av Maj.

Använd vår mobilapp

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag. Här hittar du också vägen direkt in till kommunens kundcenter.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen
Sidan uppdaterad 2017-04-12