Östersunds kommunvapen

Du är här:

Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Vi kommer att behöva dig

Mathias Berndt

Östersund kommun står liksom övriga kommuner inför en stor utmaning då en stor del av de anställda kommer att gå i pension under de närmaste tio åren.

Östersunds kommun är en bra arbetsgivare. Hos oss finns viktiga och stimulerande arbeten med stora möjligheter att utvecklas. De allra flesta trivs också på sitt arbete, vilket Östersunds kommuns medarbetarundersökning visat.

Inom vissa yrkesområden kommer det att finnas extra stora möjligheter att få arbete. För dig som vill jobba i vård och omsorg, förskola och skola kommer kommunen att erbjuda många arbetstillfällen.

Efterfrågade yrkesgrupper

  • undersköterskor
  • boendehandledare
  • sjuksköterskor
  • distriktssköterskor
  • förskollärare
  • fritidspedagoger
  • grundskollärare tidigare år
  • tekniskpersonal
  • ingenjörer

Hur vet Östersunds kommun att du behövs?

Varje år gör vi en prognos över framtida rekryteringsbehov utifrån den personal vi har idag, personalomsättning, pensionsavgångar och befolkningsförändringar de kommande 10 åren. Rekryteringsprognosen visar i stora drag vilka personalgrupper vi kommer att ha behov av under prognosperioden.

Publicerat:

2013-11-29
Kundcenter

063 14 30 00

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00