Östersunds kommunvapen

Du är här:

Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Bygga/lantmäteri

Här finns samtliga blanketter inom byggande och lantmäteri.

Om du vill veta mer om till exempel hur du ansöker om bygglov eller lantmäteriförrättningar, eller annan information inom bygg- eller fastighetsområdet så kan du gå in på våra sidor Bygga nytt, ändra, rivaöppnas i nytt fönster eller våra sidor om Fastigheter, mark och tomteröppnas i nytt fönster.


Titel

Sidor

Hämta

Ansökan om lov2BlankettPDF (pdf, 425.9 kB)
Ansökan om lov för skylt/ljusanordning1BlankettPDF (pdf, 342.9 kB)
Ansökan om förhandsbesked1BlankettPDF (pdf, 32.7 kB)
Ansökan om strandskyddsdispens1BlankettPDF (pdf, 265.2 kB)
Anmälan om icke bygglovpliktig åtgärd1BlankettPDF (pdf, 188.6 kB)
Bygg och rivningsanmälan. Gäller endast vid bygglov sökt före 2 maj 2011.1BlankettWord (word, 110.5 kB)
Teknisk beskrivning (bilaga till bygganmälan)2BlankettWord (word, 134.5 kB)
Anmälan ansökan kvalitetsansvarig. Gäller endast vid bygglov sökt före 2 maj 2011.1BlankettWord (word, 95.5 kB)
Ansökan om VAanslutning1BlankettWord (word, 94 kB)
Ansökan om trädborttagning på kommunal mark1BlankettPDF (pdf, 180.4 kB)
Ansökan om planbesked2BlankettPDF (pdf, 300.1 kB)
Ansökan om lantmäteriförrättning2BlankettPDF (pdf, 98.5 kB)
Ansökan om godkännande att ansvara för upprättande av nybyggnadskarta samt utföra utstakning och kontrollmätning av byggnad/anläggning 2BlankettWord (word, 262 kB)
Ajourhållning av lägenhetsnummer flerfamiljshus1BlankettPDF (pdf, 480.2 kB)
Ajourhållning av lägenhetsnummer småhus o fritidshus1BlankettPDF (pdf, 232.9 kB)
Beställning av karta1BlankettPDF (pdf, 137.8 kB)

Publicerat:

2014-07-24
Kundcenter

063 14 30 00

Filformat

För att kunna hämta blanketter i pdf-format krävs att du har gratisprogramvaran Adobe Reader installerat. Här kan du hämta Adobe Readerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fylla i blanketten

En del pdf-blanketter kan du fylla i direkt på skärmen. Fält som går att fylla i är markerade med blått när du öppnar blanketten.

När du fyllt i blanketten skriver du ut den, signerar och skickar eller lämnar in den till Östersunds kommun.

Hantering av personupppgifter

När du sänder in dina personuppgifter godkänner du att Östersunds kommun lagrar och behandlar de personuppgifter du lämnat.

Du har rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan också begära rättelse om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga.

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00