Östersunds kommunvapen

Du är här:

Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Kultur/fritid

Nedan kan du se en kort beskrivning av våra blanketter. PDF blanketter, öppnas med Acrobat Reader och Word blanketter öppnas med Word. Om du inte har Word kan du hämta hem Word Viewer eller Open office gratis från Internet.

När du sänder in dina personuppgifter godkänner du att Östersunds kommun lagrar och behandlar de personuppgifter du lämnat. Du har rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan också begära rättelse om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga.

Titel

Sidor

Hämta

Närvarokort1BlankettPDF (pdf, 43.2 kB)
Anmälan om start av lotteri1BlankettPDF (pdf, 25.6 kB)
Ansökan om lokalt aktivitetsstöd1BlankettPDF (pdf, 245.4 kB)
Ansökningsblankett för idrottshallar gymnastik och simhallar1BlankettPDF (pdf, 31.6 kB)
Ansökningsblankett Drift- och underhållsbidrag till föreningsanläggningar1BlankettPDF (pdf, 206.8 kB)
Ansökningsblankett Arrangemangsbidrag kultur1BlankettPDF (pdf, 129.7 kB)
Ansökningsblankett Arrangemangsbidrag mindre1BlankettPDF (pdf, 141.5 kB)
Ansökningsblankett Arrangemangsbidrag större1BlankettPDF (pdf, 198.4 kB)
Investerings och utrustningsbidrag1BlankettPDF (pdf, 129.6 kB)
Redovisning av Idrottsarrangemang mindre1BlankettPDF (pdf, 131.7 kB)
Redovisning av idrottsarrangemang större1BlankettPDF (pdf, 132 kB)
Redovisning av kultur arrangemang1BlankettPDF (pdf, 132.8 kB)
Bidrag för hembygdsförening1BlankettPDF (pdf, 205.5 kB)
Anmälan om föreningsbildande1BlankettPDF (pdf, 133.1 kB)
Kulturföreningar1BlankettWord (word, 89 kB)
Lotteriredovisningar2BlankettPDF (pdf, 34.8 kB)
Driftbidrag samlingslokal kategori 11BlankettWord (word, 74 kB)
Driftbidrag samlingslokal kategori 21BlankettWord (word, 243.5 kB)
Driftbidrag samlingslokal kategori 31BlankettWord (word, 242.5 kB)
Kvalitetskrav2BlankettPDF (pdf, 117.3 kB)
   

Bidrag till föreningar för pensionärer och personer med funktionsnedsättning

  

Titel

Sidor

Hämta

Blankett för ansökan om föreningsbidrag4Sida med blankettöppnas i nytt fönster
Blankett för återredovisning av verksamhetsbidrag3Sida med blankettöppnas i nytt fönster

Publicerat:

2015-05-21
Kundcenter

063 14 30 00

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00