Östersunds kommunvapen
Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Styrning

Område Styrning är kommunstyrelsens beredande organ inom ekonomi-, verksamhets- och kvalitetsstyrning. Styrning arbetar för att den sammanhållna mål- och styrkedjan blir verklighet, från kommunfullmäktige till enheter.

Mål- och styrkedjan

Formulera mål - fördela resurser - följa upp
- utvärdera - utkräva ansvar

Anders Wennerberg, kommundirektör

har ansvar för utvecklingsfrågor.

Unto Järvirova, ekonomidirektör

har ansvar för den övergripande ledningen och underliggande områdena IT, Styrning och Säkerhet.

Publicerat:

2015-09-24
Kundcenter

063 14 30 00

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00