Östersunds kommunvapen

Du är här:

Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Miljöarbetet

Miljöbil vid fjällvy

I Östersund vill vi att även kommande generationer ska kunna njuta av vintern. Vi har beslutat att ligga i täten på vägen mot ett hållbart samhälle. Agenda 21 är Östersunds kommuns vision för hållbar utveckling som består av fyra delar: demokratisk, social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Förnybar energi

Här satsar vi på förnybara energikällor för uppvärmning. Vid kraftvärmeverket i Lugnviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster används i huvudsak biobränsle och här produceras både el och fjärrvärme. Kraftvärmeverket kompletteras med en ackumulatortank som ger ökad drift och leveranssäkerhet och som minskar utsläppen.

I kommunens skolor, förskolor och äldreboenden genomförs åtgärder med målet att avveckla oljeanvändning och eluppvärmning. Teknisk förvaltning - Fastighet har infört energiledningssystem. Mer om energiarbetet hos Fastighet

På Gräfsåsens avfallsanläggning utvinns biogas som används för att producera el.

Hållbara resor och transporter

Inom Grön Trafik arbetar man för en omställning till hållbara resor och transporter på många olika sätt. Satsning på biogasfordon, elbilar, cykling och ökat bussresande är några exempel. Östersund håller på att bli ett eltrafiknav på Green Highway, som är en grön transportkorridor från Trondheim via Östersund mot Sundsvall. Här satsar man på elfordon, laddinfrastruktur och förnyelsebara bränslen. Busstrafiken ställer om till miljöbränslen och minskar sina koldioxidutsläpp med tre fjärdedelar. Kommunen deltar i projektet Tid för Tåglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och har en överenskommelse om samarbete med Trafikverket.

Vid Gövikens avloppsreningsverk producerar vi eget fordonsbränsle ur avloppsslammet och här finns en anläggning där man kan tanka biogas. Biogasen används som drivmedel i miljöbilar och är det renaste drivmedlet som finns idag. Det bidrar minimalt till växthuseffekten.


Klimatstämpel

Priser

Naturskyddsföreningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster utsåg 2010 Östersunds kommun till Sverigebäst på klimatarbete tack vare ett omfattande och ambitiöst arbete på alla områden.

Gröna Bilisterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster utnämnde 2011 Östersund till Sveriges bästa elbils kommun. Läs om detta i vårt nyhetsarkiv.öppnas i nytt fönster

Jämtland har blivit utsedd till gastronomisk region av FN-organet UNESCO och Östersund blev utsedd som Matlandet-huvudstad under 2011.

Men detta är bara början. Kommunen satsar vidare och vi har genom att underteckna Borgmästaravtalet åtagit oss att minska våra utsläpp av koldioxid mer än EU:s mål. Östersunds mål är att minska utsläppen av växthusgaser med  60 % mellan år 1990 och 2020.


EMAS
Certifiering

Miljöcertifiering

Östersunds kommun är den första kommunen  i landet som miljöcertifierat hela verksamheten enligt ISO 14001 och som andra kommun registrerats enligt EU:s standard EMAS. Kommunen har bedrivit ett systematiskt miljöarbete sedan början av 1990-talet. Miljöcertifieringen kan sägas vara kronan på verket.

ISO 14001 är en internationell standard hur man styr och kvalitetssäkrar miljöarbetet inom en verksamhet. EMAS kompletterar med bland annat krav på årlig och godkänd miljöredovisning.

Läs mer om det övergripande miljöarbetet i länkarna till vänster på sidan.

Publicerat:

2013-12-10
Kundcenter

063 14 30 00

Samhällsbyggnad

Christina Breding
063-14 46 52

Styrning

Ulla Nordin
063 -14 38 87

Snabblänkar

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00