Östersunds kommunvapen

Du är här:

Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Sveriges bästa klimatkommun

Naturskyddsföreningen utsåg 2010-2012 Östersund till Sveriges bästa klimatkommun i deras jämförelse Klimatindex, som sammanställs vart tredje år. Östersund är bästa klimatkommun enligt denna granskning tack vare ett omfattande och ambitiöst klimatarbete på alla områden.
 
Att bli etta är ganska svårt. Vi är inte den enda kommunen som har klimatarbetet/klimatet högt på agendan. Men vi har arbetat hårt i många år inom den kommunala organisationen och skapat ett system som fungerar väldigt bra. Det finns också många företag, organisationer och privatpersoner i Östersund som bidragit till att minska utsläppen Utnämningen ger oss ett fint kvitto på vårt långsiktiga arbete.
 

Fortsatt höga ambitioner


För arbetet har faktiskt bara börjat. Arbetet i vår kommun präglas av en djup medvetenhet kring miljöfrågorna, det är en medvetenhet som omfattar hela organisationen och alla områden.
Ett klimatarbete med höga ambitioner är en förutsättning för Östersunds tillväxt. Om framtidens generationer ska välja att bo och verka här, då är vi i hög grad beroende av snörika vintrar, rent vatten och ren luft. Därför ska vi fortsätta ligga i täten på vägen mot ett hållbart samhälle!
 

Fakta Klimatindex


Utmärkelsen grundar sig på en enkätundersökning som omfattade 222 kommuner. Naturskyddsföreningen har poängsatt svaren och Östersunds arbete resulterade i 67 poäng av 90 möjliga.

Utvärdering


Kommunerna utvärderades ifrån dessa huvudområden:
klimatmål och historiska utsläppsförändringar smarta transporter, kommunikation och samhällsplanering, energiomställning och kommunens fastigheter samt matens klimatpåverkan, internationellt samarbete, gröna jobb och goda exempel i klimatarbetet.
 

Värför årets klimatkommun?


Svante Axelsson är generalsekreterare på Naturskyddsföreningen och han har arbetat med undersökningen.
• Varför blev Östersund blev årets klimatkommun?
— Östersund har ett väldigt brett och genomtänkt klimatarbete. Kommunen var inte bäst i alla områden
som vi undersökte, men man ligger bra till i samtliga. Om man skulle jämföra vår utmärkelse med Oscarsgalan så skulle Östersund kanske inte vinna pris för bästa huvudroll, men för bästa regi.

Publicerat:

2013-12-10
Kundcenter

063 14 30 00

Miljö

Anne Sörensson
063-14 46 61

Miljö

Christina Breding063-14 46 52

Styrning

Ulla Nordin063 -14 38 87

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00