Östersunds kommunvapen

Du är här:

Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av ledamöter som utses av kommunfullmäktige. De partier som finns representerade i kommunfullmäktige finns normalt också i kommunstyrelsen.

Enligt kommunallagen är kommunstyrelsen:

  • Kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
  • Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.
  • Kommunstyrelsen förbereder ärenden till fullmäktige och ser till att besluten som fullmäktige fattar blir genomförda.
  • Kommunstyrelsen svarar för den långsiktiga planeringen i kommunen. Den ska beräkna hur många bostäder och skolor mm som behövs och mycket annat av övergripande karaktär.

Ungefär en gång i månaden sammanträder kommunstyrelsen. Alla kommunstyrelsens möten är offentliga.

AnnSofie Andersson (S) är ordförande i kommunstyrelsen.
1:e vice ordförande är Anders Edvinsson(S).
2:e vice ordförande är Pär Jönsson (M).

Förtroendevalda Nämnder/Styrelser

Sammanträdeskalender

Protokoll
länk till annan webbplats

Reglemente för kommunstyrelsen 2015-06-22PDF (pdf, 102.5 kB)
Delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 2014-12-03PDF (pdf, 120.5 kB)

Arkivreglemente 2014-12-18PDF (pdf, 75.2 kB)


Publicerat:

2009-04-16
Kundcenter

063 14 30 00

Kommunkansli

Kommunsekreterare
Maria Larsson
063-14 31 09

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00