Östersunds kommunvapen

Du är här:

Lyssna på sidans text med ReadSpeaker

Nämnder och styrelser

Nämnderna består av förtroendevalda. De har samma politiska sammansättning som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Antalet ledamöter varierar mellan de olika nämnderna. I Östersund har nämnderna i regel minst ett öppet sammanträde per år.

Deras viktigaste uppgift är att "bryta ner" de övergripande målen som kommunfullmäktige fastställt till det egna ansvarsområdet. Nämnderna har också ett ansvar att följa upp att den verksamhet som bedrivs av medarbetarna leder mot målen.

En del av nämndernas uppgifter är styrda av speciella lagar och är obligatoriska för kommunerna. Det gäller till exempel stora delar av verksamheten inom socialtjänsten och skolan. Andra verksamheter, till exempel kultur- och fritidsfrågor, är fria för kommunen att bestämma om.

En kommun är inte tvingad att ha fritidsanläggningar eller teater på samma sätt som man måste ha grundskolor och betala ut socialbidrag.

Följande nämnder och styrelser finns i Östersunds kommun

I sammanträdeskalendern kan du se när bland annat nämnderna har sina sammanträden. Även protokolllänk till annan webbplats från sammanträden finns att läsa.

Publicerat:

2009-04-16
Kundcenter

063 14 30 00

Kommunkansli

Kommunsekreterare
Maria Larsson
063-14 31 09

Kontakt

Östersunds kommun

831 82 Östersund

Telefon: 063-14 30 00